73 procent av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen har extra svåra utmaningar att få ett jobb. För kort utbildning är en riskfaktor men det spelar också stor roll om man är född utanför Europa, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Det visar en rapport från Akademikernas a-kassa.

- På Akademikernas a-kassa ser vi till att människor som förlorar sitt jobb får den ersättning de har rätt till, till dess att de hittar ett nytt jobb. Men en stor majoritet av de som är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen har det tufft att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden. Våra medlemmar har en riskfaktor mindre eftersom de har en utbildning, men självklart har vi också medlemmar som har svårt att få ett jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Av de i snitt 334 000 arbetslösa (16-65 år) som var inskrivna 2023 var det 244 000,
73 procent, som hade så kallad svag konkurrensförmåga. De som har svag konkurrensförmåga är de som
- har högst förgymnasial utbildning,
- är födda utanför Europa,
- har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
- är äldre, 55-65 år.

En individ kan ingå i en eller flera grupper. 2023 var det cirka 3 000 som ingick i alla fyra grupper, 19 000 som ingick i tre, 93 000 som ingick i två och 130 000 som ingick i en av grupperna.

Mer om statistiken hittar du i Arbetslöshetsrapporten 2024

 

*från och med 2023 räknas även de som är 65 år med, tidigare gick gränsen vid 64 år.

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74