I inledningen av året ökade antalet arbetslösa till över 16 000, det minskade sedan något i mars och april och har i maj återigen ökat till 16 280. Det är antalet personer som får ersättning från a-kassan som ökar medan antalet personer som deltar i program med ersättning från Försäkringskassan minskar något.

Antalet som varit arbetslösa kortare tid än 6 månader var i stort sett oförändrat mellan april och maj medan antalet som varit arbetslösa längre än sex månader ökade. Störst var ökningen bland dem som varit arbetslösa mer än sex månader men kortare än ett år, I denna grupp ökade antalet arbetslösa med 15 procent. Antalet som varit arbetslösa längre tid än ett år ökade med 1 procent.

Läs hela statistiken här