Text: Lisa Wallström/Marczak & Utterström | Foto: Privat

Många unga saknar kunskap om a-kassan. Det är något som socionomen och projektledaren Emilia Cole vill ändra på.
–De borde få utbildning om de trygghetssystem som är kopplade till arbetsmarknaden redan när de får sitt första sommarjobb, säger hon.

Det första sommarjobbet är ofta vägen in på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis blir några veckors glassförsäljning, hotellstädning eller slyröjning starten på ett långt och roligt yrkesliv. Men många ungdomar saknar kunskap om de trygghetssystem som gäller.

– Generellt sett vet ingen av dem jag träffar vad en a-kassa är. De vet inte heller vad facket är eller varför de ska vara med, säger Emilia Cole.

Hon är socionom med uppdrag att få fler unga vuxna i arbete i Älvkarleby kommun. De arbetssökande som hon träffar saknar ofta kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, liksom vilka rättigheter de har. 

Unga lever här och nu. De blir så glada när de får ett jobb och tänker inte på att man behöver säkra upp om det händer något med anställningen

– Unga lever här och nu. De blir så glada när de får ett jobb och tänker inte på att man behöver säkra upp om det händer något med anställningen, säger Emilia Cole.

Hon kan känna en frustration över att många av dem hon träffar skulle ha rätt till ersättning från a-kassan, om de bara hade gått med när de först började arbeta. I stället har de kanske inte ens fått något anställningsavtal.

– När de sedan försöker få arbetsgivarintyg i efterhand kan det bli problematiskt, om det inte finns något anställningsavtal kopplat till jobbet de fick betalt för. Man står inte på sig för man vet inte vilka rättigheter man har. Man är bara glad att man får jobba.

Statistiken visar att andelen öppet arbetslösa som får ersättning från a-kassan minskar. Och värst är det bland unga. Bland de allra yngsta var det bara drygt en av tio som fick ersättning från en a-kassa, visar siffror från ”Arbetslöshetsrapporten 2023”. (Här kan du läsa mer om Arbetslöshetsrapporten 2024 reds. anm).

Enligt rapporten är orsaken till att andelen medlemmar i a-kassan sjunker dels ändrade regler, dels att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden senare.

Generellt sett vet ingen av dem jag träffar vad en a-kassa är. De vet inte heller vad facket är eller varför de ska vara med

Emilia Cole tror att det vore bra att informera ungdomarna så tidigt som möjligt:

– Många kommuner, även vår, har ju kommunala sommarjobb som riktar sig till 16-17-åringar. Jag skulle önska att man som del av introduktionen tog upp de här sakerna. Då skulle de ha koll på vad ett CV är, vad en a-kassa är och hur den fungerar.