Antalet arbetslösa minskade med strax över 100 personer jämfört med mars. Det är normalt att arbetslösheten minskar efter årsskiftet fram till sommarmånaderna när antalet arbetslösa som regel ökar.

Vårens minskning kom i år senare och har varit svagare än normalt vilket bidragit till att antalet arbetslösa fortsätter att ligga kvar på en relativt hög nivå. Jämfört med april 2023 är antalet arbetslösa 35 procent högre i år.

Antalet långtidsarbetslösa, personer som varit arbetslösa längre än ett år, visar nu tecken på att öka och kommer sannolikt fortsätta öka kommande månader. I april var 3 997 personer långtidsarbetslösa och det är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. Under samma period har gruppen som varit arbetslösa mer än ett halvår men mindre än ett år ökat med 40 procent, och det är den ökningen som talar för att antalet långtidsarbetslösa kommer att fortsätta att öka. 

Läs hela statistiken här