En majoritet av de arbetslösa i Sverige får inte a-kassa, de flesta på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret. Endast 39 procent av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen fick a-kassa 2023. Regeringen föreslår att en ny arbetslöshets-försäkring, grundad på inkomster, ska införas i oktober nästa år. Kommer fler att då kunna få ersättning? Vilka problem ska den nya arbetslöshetsförsäkringen lösa? På Arbetslöshetens dag den 15 maj anordnar Akademikernas a-kassa och svenska Ilera-föreningen ett seminarium med politiker, forskare och arbetsmarknadens parter.

- En stor grupp människor i Sverige som är arbetslösa får inte a-kassa, och statistiken visar att så har det varit under många år. Att många av de arbetslösa inte får den trygghet som a-kassan innebär beror främst på att de inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret, och frågan är om det kommer bli någon skillnad med den nya försäkringen, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Av de möjliga ersättningstagarna på Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda) 2023 var det 39 procent som fick arbetslöshetsersättning, vilket innebär att många är beroende av andra stöd under sin arbetslöshet. I förslaget till ny försäkring kommer arbetsvillkoret att bytas ut mot ett inkomstvillkor, ersättningsnivån kommer vara olika utifrån hur länge man varit medlem i en a-kassa och ersättningen kommer att trappas ner mer ju längre tid man är arbetslös. Hur länge man kommer kunna få a-kassa kommer bero på hur mycket man jobbat innan arbetslösheten.

- Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av den svenska arbetsmarknadspolitiken och ett styrinstrument för politikerna. Den är också förstås jätteviktig för den enskilde, försäkringen ska ge en ekonomisk trygghet under en omställningsperiod. Vi tycker att det ska bli jätteintressant att höra vad politikerna, forskningen och parterna säger om förslaget. Som a-kassa är vi positiva till principen med inkomstvillkor som kvalificering, vi tror att det kommer bli tydligare för den enskilde och enklare för arbetsgivarna och a-kassorna. Men kommer den till exempel att innebära att fler får a-kassa och att fler får jobb? Det hoppas jag att man kommer diskutera på seminariet, säger Annika Stenberg.

Vad säger politikerna, forskningen och parterna om förslaget?

På Arbetslöshetens dag arrangerar Akademikernas a-kassa tillsammans med svenska Ilera-föreningen seminariet Vilka problem löser den nya arbetslöshetsförsäkringen? (Och vilka löser den inte?). Deltar gör Sophia Metelius, statssekreterare, Teresa Carvalho (S), Jonas Kolsrud, nationalekonom, och representanter för Svenskt Näringsliv, SKR, Saco, TCO och LO.

Seminarium 15 maj kl. 12-13.30. Mer information hittar du här.


I samband med seminariet presenteras Arbetslöshetsrapporten 2024.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74