EU är på allas läppar de här dagarna. Av Arbetslöshetsrapporten 2024 framgår det att Sverige var i topp tre när det gäller sysselsättningsgraden 2023, ett av de viktigaste måtten för att mäta ett lands välstånd.

-På a-kassan pratar vi oftast om de arbetslösa och hur viktigt det är för deras ekonomiska trygghet att ha en arbetslöshetsförsäkring, men det som är ännu viktigare för dem är förstås att få ett nytt jobb, det tjänar alla på, individ som samhälle, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Sysselsättningen i EU ökade något mellan 2022 och 2023. I toppen hittar man Sverige, som hamnade på en tredje plats med 82,5 procent, endast Nederländerna och Malta låg något högre med 83,5 procent (Malta är ej med i diagrammet). Inom EU är det stora skillnader – mellan till exempel Nederländerna och Italien skiljer det mer än 17 procentenheter. Och i alla länder har kvinnorna lägre sysselsättningsgrad än männen. I till exempel Italien, Rumänien och Grekland skiljer det närmare 20 procentenheter mellan könen.

Siffrorna finns i den arbetslöshetsrapport som Akademikernas a-kassa tar fram varje år och som beskriver hur det ser ut på arbetsmarknaden när det gäller sysselsättning, arbetslöshet och a-kassa.

 

Diagrammet återfinns i Arbetslöshetsrapporten, diagram 2.4, sid. 9.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74