Antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa har minskat något i april, men fortfarande är det många som behöver den trygghet som a-kassan ger. Ett litet orosmoln i den senaste månadsstatistiken är att antalet långtidsarbetslösa ökar.

− Under våren har arbetslösheten utvecklats på ett annat sätt än vi är vana vid, normalt minskar den efter årsskiftet, och i år har minskningen kommit senare. Men en varaktig minskning av arbetslösheten dröjer då antalet arbetslösa alltid ökar under sommaren, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

15 769 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i april vilket är
114 färre jämfört med i mars. Jämför man med april 2023 så är det 35 procent fler arbetslösa. Av de arbetslösa fick 10 310 ersättning från a-kassan och 5 459 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick ersättning från Försäkringskassan. Antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) var i april 3 997, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med för ett år sedan. Under samma period har gruppen som varit arbetslösa mer än ett halvår men mindre än ett år ökat med 40 procent.

− Vi ser att fler är arbetslösa längre och eftersom de som varit arbetslösa mer än ett halvår men mindre än ett år ökat relativt mycket tror vi att antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) kommer att fortsätta att öka. Det är inte bra – vi vet att ju längre tid man är arbetslös desto svårare blir det att få jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,0 procent vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I april betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 175,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med samma månad 2023.

 

Akademikernas a-kassa april 2024 (april 2023)
Antal medlemmar: 777 701 (762 774)
Andel arbetslösa: 2,0 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 15 769 (11 708)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 10 310 (6 383)
- därav antal programdeltagare: 5 459 (5 325)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 997 (3 707)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 25 % (32 %)
Utbetald ersättning: 175,7 miljoner kronor (119,0 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74