För att få ersättningen utbetald ska man tidrapportera i Mina sidor när veckan har passerat - alltså tidigast på söndag kväll. Tidrapporten får max vara 9 månader gammal. Vi betalar ut ersättning på torsdagar och för att man ska få pengarna samma vecka måste man tidrapportera senast måndag kväll. Pengar kan först betalas ut när vi fattat ett beslut om rätt till ersättning - men det är viktigt att man skickar in tidrapporter även innan beslut så att vi snabbt kan göra en utbetalning.

Vad innebär Arbetslös på tidrapporten?

När du redovisar Arbetslös på dina tidrapporter innebär det att du intygar att du kan och vill ta arbete och att det inte finns något som förhindrar dig från att arbeta.

 • Befinner du dig exempelvis utomlands kan du inte med kort varsel ta ett arbete i Sverige. Då ska du redovisa Kan inte ta arbete på tidrapporten och meddela oss att du befinner dig utomlands.
 • Är du sjuk eller vårdar närstående så ska du redovisa det i kolumnen för Sjuk/VAB/Föräldrapenning istället.

I listan nedan kan du läsa om vad många av våra medlemmar fyller i på tidrapporten. Är du osäker på hur just du ska redovisa – kontakta oss!

Så fyller du i rapporten

Arbetslös

Är man arbetslös på heltid klickar man på Arbetslös så markeras hela veckan som arbetslös. Ersättning betalas ut för max fem dagar.

Räkna ut hur mycket du kan få per vecka

Aktivitetsstöd

Man behöver inte tidrapportera alls till a-kassan. Börjar programmet mitt i en vecka fyller man i Kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar Försäkringskassan betalar ut ersättning.

Timanställning

Alla timmar man arbetar ska fyllas i. Det har ingen betydelse om de är på en vardag eller på en helg. Även nattarbete och jourarbete räknas med. Det gäller även sovande jour.

Räkna ut hur mycket du kan få

Arbete med fastställd arbetstid

När arbetstiden är fastställd i procent fyller man i procentsatsen i rutan Anställningens omfattning. Det har ingen betydelse om de är på en vardag eller på en helg. Även nattarbete och jourarbete ska fyllas i. 

 • Om man har fastställd arbetstid ska man fylla i anställningens omfattning, inte antal timmar - då redovisar man dubbelt. 
 • Arbetar man extra ska man fylla i både anställningens omfattning plus extra timmar på tidrapporten.
 • Om man har varierande schema, till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka. Då ska man ändå fylla i din anställningens omfattning varje vecka, i detta fall 50 procent.
 • Sjuk eller föräldraledig från anställning med månadslön? Fyll i anställningens omfattning och kryssa också i sjukpenning eller föräldrapenning. Kontakta oss om det blir fel i förhållande till schemat.

Räkna ut hur mycket du kan få per vecka

Avstängd p.g.a. egen uppsägning

Man ska skicka in tidrapporten även om man är avstängd på grund av egen uppsägning – det gör att dagarna dras av från avstängningen.

Föräldraledighet/VAB

Om man är föräldraledig fyller man i rutan Sjuk/Föräldrapenning och söker sedan ersättning från Försäkringskassan.

Skulle man vara föräldraledig på lördagar eller söndagar påverkar inte detta arbetslöshetsersättningen, men vi får en signal från Försäkringskassan om att man fått både föräldrapenning och a-kassa och vi kontrollerar så att man inte fått ersättning för samma tid.

Räkna ut hur mycket du kan få

Bytt omfattning på anställningen mitt i veckan

Om man byter omfattning på sin anställning mitt i en vecka får man räkna ut hur många timmar man arbetar istället för att ange en procentsats. Skulle man arbeta halvtid måndag till och med onsdag och sedan 60 procent torsdag och fredag blir det 12 + 9,6 = 22 timmar på tidrapporten.

Sjuk 

Markera Sjukpenning/Föräldrapenning och anmäl och ansök om ersättning hos Försäkringskassan.

Skulle man ha sjuk- eller aktivitetsersättning gäller specialregler. Kontakta oss.

Räkna ut hur mycket du kan få

Semester från arbetssökandet

Om man är arbetslös ska man använda rutan Kan inte ta arbete om man inte kan eller vill arbeta, till exempel om man reser bort.

Semester från deltidsarbete

Om man har betald semester från ett deltidsarbete ska man tidrapportera semester – man bockar alltid i hela dagar eller hela veckor.

Nytt arbete mitt i veckan

Om arbetet börjar mitt i veckan rapporterar man antal arbetade timmar med början den första anställningsdagen. Fyll i Kan inte ta arbete lördag och söndag så att rätt ersättning betalas ut. Om man arbetar på helgen fyller man i arbete även dessa dagar. Börjar anställningen en röd dag redovisar man arbete även den dagen. 

Läs gärna mer under rubriken Arbete med fastställd omfattning ovan.

God man, fosterbarn, kontaktperson m.fl.

God man, kontaktperson att vara fosterfamilj påverkar inte rätten till a-kassa. Eftersom man inte har lön och uppdraget inte påverkar möjligheterna att söka och ta arbete ska det inte tidrapporteras. Skulle uppdraget vara så omfattande att man inte har tid att söka eller ta arbete har man inte rätt till ersättning.

Nattarbete och jourarbete

Även nattarbete och jourarbete ska fyllas i. Det har ingen betydelse om de är på en vardag eller på en helg eller om det är sovande jour. Fyll i det antal timmar du arbetar per dygn. Jobbar du till exempel 22-06 fredag till lördag fyller du i 2 timmar på fredagen och 6 timmar på lördagen.

Räkna ut hur mycket du får per vecka

Uppdrag

Om man tar uppdrag måste vi först utreda om sättet att ta och utföra arbete mest liknar en anställning eller företag. Läs mer här

Hobby

Har man en hobby i form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det i normalfallet inte rätten till ersättning.

Om man däremot producerar alster och säljer dessa, eller om gör avdrag i självdeklarationen för material och omkostnader i samband med verksamheten anses man ha en egen verksamhet och saknar då ersättningsrätt. Undantag: om man fått beslut från oss att hobbyn är en bisyssla.

Ideellt arbete

Ideellt arbete i en förening utan vinstintresse är inget som hindrar från att få a-kassa. Skulle engagemanget hindra från att ta arbete ska man fylla i det på tidrapporten de dagar det gäller. Får man lön ska man fylla i arbete.

Förtroendeuppdrag

Har man ett politiskt förtroendeuppdrag som man får lön för ska man tidrapportera det som arbete.

Om man har ett fast arvode för uppdraget påverkar det vanligtvis inte ersättningsrätten, men anmäl det för säkerhets skull till oss så att det blir rätt från början.

Lärare

 • Om man får betalt per klocktimme ska varje arbetad timme tidrapporteras.
 • Får man betalt per arbetad lektion ska man ta reda på om det finns en omräkningsfaktor som arbetsgivaren använder. Om det gör det ska man räkna om antalet lektioner till timmar på tidrapporten.
 • Har man fastställd arbetstid ska man tidrapportera den procentsats som man har lön för i rutan för anställningens omfattning och eventuella extratimmar i rutan för timmar.

Räkna ut hur mycket du kan få

Artistiska/konstnärliga yrken

För musiker, sångare och andra med artistiska yrken ska den arbetade tiden tidrapporteras.

Så räknar man ut antal timmar Dividera bruttogaget per vecka med 203 kronor. 203 kronor är ett schabloniserat timlönebelopp som fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Räknar man fram att det arbetade antalet timmar överstiger 40, ska de överskjutande timmarna fyllas i på nästkommande veckas tidrapport.

Exempel Under en och samma vecka har du för två framträdanden fått 2 600 kronor i bruttogage. 2 600/203 kr = 12,8 timmar. Du fyller i 13 timmar på tidrapporten för dessa båda framträdanden. Avrunda alltid till närmaste hel- eller halvtimme.

Cirkelledare

Cirkelledare

Är man anställd på en tjänst där heltid anges i undervisningsskyldighet per vecka ska undervisningstimmarna räknas upp så att de motsvarar arbetade timmar i en 40-timmarsvecka enligt formeln: antal arbetade lektionstimmar x 40/27. Ring oss om du är osäker!

Åka utomlands

 • Om man ska åka på semester, hälsa på familjen, studera utomlands o.s.v. kan man inte få ersättning från a-kassan. Då ska man fylla i Kan inte ta arbete på tidrapporten.
 • Om man varit arbetslös på heltid i minst 4 veckor kan man i vissa fall ansöka om att få ta med sig a-kassan för att söka arbete inom EU/EES. Läs mer här
 • Om man ska på arbetsintervju utomlands kan man ansöka oss det innan man åker. Ladda upp ett intyg i Mina sidor och kontakta oss. Läs mer här

Praktik

Praktik ska redovisas som ”Kan inte ta arbete” på tidrapporten. Det är viktigt att man hör av sig till oss när man erbjuds att praktisera, eftersom det kan råda lite olika meningar om vad praktik faktiskt innebär. Är det en utbildning eller är det att arbeta gratis för att få in en fot? Ring oss på 08-4123300 eller skicka ett meddelande i Mina sidor så reder vi tillsammans ut hur det kan påverka ersättningen.

Styrelseuppdrag

Hör av dig om du har styrelseuppdrag så att vi kan säga om det påverkar din ersättning. Vi behöver veta: 

 • vilket/vilka styrelseuppdrag man har
 • omfattning och eventuell ersättning

Enstaka styrelseuppdrag påverkar oftast inte rätten till ersättning. Omfattande styrelseuppdrag som gör att man inte kan söka eller ta jobb kan påverka. Skicka ett meddelande i Mina sidor till oss.

Har du tekniska problem med tidrapporten?

Mina sidor fungerar bra - för de allra flesta. Ibland uppstår det problem i vissa webbläsare, på iPad och iPhone.
Vi rekommenderar alltid Chrome. Och för att Mina sidor ska fungera behöver man godkänna alla cookies.

Lös problemen här

1

Tidrapportera varje vecka

För att få dina pengar följande torsdag behöver du fylla i tidrapporten för föregående vecka på måndagen.

Pengar varje torsdag

Utbetalning sker varje torsdag och vi behöver tidrapporten senast måndag kväll för att kunna betala ut föregående veckas ersättning.

2
3

Månadsutbetalning

Man kan spara tidrapporten och skicka in flera på samma gång och på så sätt få månadsutbetalningar.

Max 9 månader

Vi kan inte betala ut ersättning för tidrapporter som är äldre än nio månader.

4

Kom ihåg: Rapportera också till arbetsförmedlingen varje månad

I början av varje månad måste man rapportera sina jobbsökaktiviteter på arbetsförmedlingens hemsida. Om rapporten inte kommer in i tid så skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Mer om aktivitetsrapporten

Hjälp! Jag har fyllt i fel på tidrapporten

Om man råkat fylla i fel på tidrapporten går det enkelt att ändra – man fyller i en ny tidrapport för samma period. Man kommer också att få frågan vad som blev fel och varför. Om man fått för mycket ersättning betalar man tillbaka, har man fått för lite får man mer utbetalt.