Söka med ersättning i EU/EES

Du som är arbetssökande och helt arbetslös kan under vissa förutsättningar ta med dig din arbetslöshetsersättning när du söker arbete i EU/EES/Schweiz. För att kunna ta med dig din svenska ersättning behöver du ett intyg som heter U2. Intyget söker du hos IAF och det gäller i tre månader.

Uppfyller du dessa villkor?

  • Du har varit helt arbetslös i fyra veckor.
  • Du har fått beslut om rätt till arbetslöshetsersättning.
  • Du har rätt till ersättning den dag du vill åka.

IAF beslutar om intyget

Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fattar beslut om intyg U2. Du ansöker med blanketten ”Ansökan om intyg U2 eller intyg E303” som du hittar på iaf.se/Intyg.

Skicka ansökningsblanketten till oss cirka tre veckor före planerad avresa. Du fyller själv i alla uppgifter på blankettens avsnitt A. Kom ihåg att ange avresedag. När vi handlägger din ansökan registrerar vi vilken dag du har sagt att du ska resa. Det medför att ersättning inte betalas ut från och med avresedagen förrän vi har fått uppgift om att du har skrivit in dig på arbetsförmedlingen i landet där du söker arbete. Mer om utbetalning under resan. Om du ändrar datum för avresa är det därför viktigt att du meddelar både oss och IAF.

Vi redovisar din ersättningsrätt under B och skickar tillbaka blanketten till dig på den svenska adress du har uppgett. Därefter ska arbetsförmedlingen fylla i sina uppgifter under C. Slutligen undertecknar du ansökan under D och skickar in den till IAF på den adress som framgår av blanketten.

Det är viktigt att du skickar in tidrapporter till oss fram till planerad avresa. IAF måste kunna konstatera att du har deklarerat att du är helt arbetslös i minst fyra veckor före din avresa.

Du måste ansöka innan du åker

Du måste ansöka om intyg U2 innan du lämnar Sverige. Du kan inte ansöka om intyget om du redan befinner dig utomlands.

Kravet på fyra veckors heltidsarbetslöshet

Med fyra veckors hel arbetslöshet före avresan menas i normalfallet att man varken arbetar eller har sjuk- eller föräldrapenning utan är berättigad till arbetslöshetsersättning på heltid i fyra veckor. Det är IAF som bedömer om du anses vara helt arbetslös.

Vill du ansöka om dispens från kravet på fyra veckors arbetslöshet före avresan ska du skriva ner dina skäl. Bifoga din dispensansökan och eventuella bilagor när du skickar in blanketten till IAF. Det är IAF som beslutar om dispens och du behöver inte skicka in dessa handlingar till oss.

Din ansökan om arbetslöshetsersättning måste vara beviljad

Har du nyligen blivit arbetslös och ansöker om ersättning och intyg U2 samtidigt måste din ersättningsansökan vara komplett för att vi ska kunna handlägga båda ärendena direkt. IAF kan inte besluta om intyg U2 förrän vi har beslutat om din ersättningsrätt.

Har du sagt upp dig själv

Har du sagt upp dig själv från din anställning gör vi en prövning av om du har haft en, i arbetslöshetsförsäkringens mening, giltig anledning till detta. Har man sagt upp sig utan giltig anledning blir man avstängd från ersättning under viss tid, vanligen i 45 ersättningsdagar. IAF kan bevilja dig avresa trots att du är avstängd från ersättning. Intygsperioden är dock alltid tre månader vilket innebär att du då endast får ersättning utbetald för den del av perioden som ligger efter avstängningen.

Mer om vad som gäller ifall du har sagt upp dig själv

Vi prioriterar din ansökan!

Vi prioriterar handläggningen av U2-ansökningar och du kan därför räkna med kort handläggningstid. Även en ersättningsansökan som skickas in samtidigt är prioriterad. Försäkra dig om att alla handlingar vi behöver finns med. Ring gärna 08-412 33 00 eller mejla U2@aea.se om du har frågor inför din ansökan.

När du får intyget

När du har fått intyg U2 från IAF innebär det att din ansökan har beviljats. Läs intyget och informationen från IAF noga. Ta gärna också med dig den information du har fått när du åker.

Av intyget framgår bland annat:

  • vilket datum intygsperioden börjar, det vill säga din avresedag,
  • vilket datum du senast måste registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete för att du ska få ersättning utan avbrott och
  • hur lång tid du får stanna kvar utomlands med ersättning från Sverige.

Kontrollera uppgifterna i intyget och kontakta IAF om du upptäcker något som inte stämmer.

Om du bestämmer dig för att inte resa ska du skicka tillbaka intyget i original till IAF tillsammans med ett brev där du skriver att du vill återkalla ditt intyg. Vi får då meddelande om detta från IAF.

När du kommit fram

Om du inte hittar jobb och kommer hem