Skulle du vara missnöjd med ett beslut vi fattat, exempelvis en utbetalning, ska du kontakta oss. Om något blivit fel rättar vi det så snart som möjligt. Skulle vi upptäcka att något blivit fel så kontaktar vi dig.

Rättelse

Vi kan rätta beslut som blivit fel, exempelvis om
  1. vi har räknat fel, skrivit fel eller tillämpat någon regel fel, eller om 
  2. vi har fattat beslut på felaktig grund eller på ofullständiga underlag 
I det första fallet kan vi göra rättelsen inom två år från att ett beslutet meddelats. I det andra fallet kan vi göra rättelsen även efter två år har passerat. 

Omprövning

I varje beslut finns information om hur du begär omprövning. Varje utbetalning räknas också som ett beslut som kan omprövas.

Omprövning innebär att ärendet utreds på nytt och vi tar då hänsyn till om det kommit in nya uppgifter. Begäran om omprövning ska vara skriftlig och vara oss tillhanda inom två månader från det att du tagit del av beslutet.

Ompröva ditt ärende här

Du kan givetvis skicka din begäran om omprövning per post också: Akademikernas a-kassa, FE55 930 88 Arjeplog.

Överklagande

Ett omprövningsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Kammarrättens beslut överklagas hos Högsta Förvaltningsdomstolen. För att ett ärende ska prövas i kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen måste man ha fått prövningstillstånd. Om man får prövningstillstånd eller inte avgörs när man överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Om du överklagar till Förvaltningsrätten ska du ställa din begäran till Förvaltningsrätten men skicka överklagandet till oss Akademikernas a-kassa, Box 110 63, 100 61 Stockholm. Ställ överklagandet till den förvaltningsrätt som vi har angivit i vårt beslut.

JO, JK och IAF

Om du är missnöjd med sättet på hur ditt ärende har handlagts kan du vända dig till Riksdagens ombudsmän (JO) Box 16327, 103 26 Stockholm.

Om en a-kassa gör sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan staten bli skadeståndsansvarig. Vill du begära skadestånd på grund av ett felaktigt beslut eller på grund av att du inte fått ta del av ett beslut. Vänd dig till Justitiekanslern (JK) Birger Jarls Torg 12, Box 2308, 103 17 Stockholm. Skadeståndet kan aldrig bli större än den ersättning från a-kassan som du gått miste om.

Om du anser att du har rätt till skadestånd på annan grund än ovan ska du vända dig till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Box 210, 641 22 Katrineholm. Skadeståndet kan aldrig bli större än den ersättning från a-kassan som du gått miste om.