Vi har gjort arbetslivet tryggt i 50 år

Akademikernas a-kassa bildades 1969 och drog igång verksamheten 1970. Sedan dess har antalet akademiker som vill vara försäkrade ökat varje år och i dag är vi Sveriges största a-kassa med fler än 775 000 medlemmar.

Sedan starten har försäkringen och a-kassorna genomgått många förändringar. Men syftet har hela tiden varit detsamma – att erbjuda människor en ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet.

Akademikernas a-kassa 50 år - ett axplock

Akademikernas a-kassa har en händelserik historia. Här under har vi gjort några roliga, några viktiga och några intressanta nedslag i den.

1935

Den första stadsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen trädde i kraft.

1969

Den 7 maj 1969 ger Arbetsmarknadsstyrelsen sitt tillstånd att registrera Akademikernas a-kassa (formellt Akademikernas erkända arbetslöshetskassa) som arbetslöshetskassa.

1970

Detta år drog Akademikernas a-kassa verksamhet igång som en gemensam a-kassa för Sacos förbund, 35 år efter att den första stadsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen trätt i kraft. Avgiften var 15 kronor per år och högsta dagpenning var 50 kronor plus 2 kronor per dag och barn under 15 år.

1973

Riksdagen fattade beslut om en lag om arbetslöshetsförsäkring. Den ersatte arbetslöshetskasseförordningen från 1934.

1974

Vår avgift höjdes till 75 kronor per år.

1981

Avgiften sänktes till 42 kronor per år.

1983

Avgiften höjdes till 150 kronor per år.

1984

Akademikernas a-kassa hade 14 anställda och 200 000 medlemmar.

1989

Karensdagarna försvann.

1990

Avgiften höjdes till 228 kronor per år.

1993

Karensen återinfördes. Högsta dagpenning höjdes 1 januari till 598 kronor för att sänkas 1 juli till 564 kronor. ALU infördes.

1995

De allmänna förvaltningsdomstolarna blev överklagandeinstans för arbetslöshetsärenden och a-kassorna fick rollen som processförande part.

1996

Kompensationsnivån sänktes till 75 procent. Hårdare sanktioner vid fusk infördes. Avstängningsdagarna för den som sagt upp sig ökade från 20 till 45.

1997

Riksdagen beslutade om nya lagar för arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor. Studerandevillkoret infördes. Vi lanserade vår första webbplats.

1998

Akademikernas a-kassa utvecklade och erbjöd som enda a-kassa möjligheten att deklarera tidrapporter (som då hette kassakort) på internet. 2019 använder över XX procent av de arbetslösa medlemmarna den möjligheten.

2001

I december hade vi 445 000 medlemmar. Arbetslösheten var 1,7 procent. Möjligheten att få en a-kasseperiod efter arbetsmarknadsprogram försvann.

2002

A-kassorna kom att omfattas av reglerna för offentlighet och sekretess. Högsta dagpenning höjdes till 680 kronor och en förhöjd dagpenning på 730 kronor infördes.

2004

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, blev tillsynsmyndighet för a-kassorna och arbetsförmedlingen.

2006

Vi hade över 600 000 medlemmar. Arbetslösheten var 1,9 procent i december. Kansliet hade ca 100 personer anställda.

2007

Avgiften höjdes från 90 till 240 kronor i månaden efter ett riksdagsbeslut. 70 000 medlemmar gick ur Akademikernas a-kassa kort därefter. I september sänktes avgiften till 225 kronor.

2009

I juli sänktes avgiften till 90 kronor. I september hade vi för andra gången 600 000 medlemmar.

2010

En tidsbegränsning infördes för när ansökan om ersättning (kassakort) senast ska ha kommit in; 9 månader. Det infördes också bland annat tillfälliga regler för långtidssjukskrivna och regeringen tillsatte en socialförsäkringsutredning. 2010 publiceras också den första Arbetslöshetsrapporten. Vi har 130 anställda och drygt 615 000 medlemmar.

2011

Reglerna om överhoppningsbar tid gjordes tydligare.

2013

De tillfälliga reglerna för långvarigt sjukfrånvarande upphörde att gälla och åtgärderna för den som förlänger/orsakar sin arbetslöshet ändrades.

2015

Ersättningstaket i a-kassan höjdes till 910 kronor per dag för de första 100 dagarna, därefter kan man få som högst 760 kronor per dag. Socialförsäkringsutredningen lämnade sitt betänkande det här året.

2016

Medlemsavgiften höjdes till 100 kronor. Det här året tillsatte regeringen en arbetsmarknadsutredning som skulle se över hur statens agerande och Arbetsförmedlingens uppdrag ska se ut för att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl.

2017

I november blev vi 700 000 medlemmar. Deltidsreglerna ändrades så att man kan deltidsjobba och få a-kassa under max 60 veckor.

2018

Medlemsavgiften höjdes till 110 kronor och regeringen tillsatte en utredning för att se över arbetslöshetsförsäkringen. Det blev en karensdag mindre och nya regler när det gällde förtroendeuppdrag, pension och a-kassa. Detta år anordnade Akademikernas a-kassa den första Arbetslöshetens dag.

2019

Arbetsmarknadsutredningen lämnade sitt slutbetänkande och Arbetsförmedlingen fick ett analysuppdrag av regeringen kopplat till reformeringen av Arbetsförmedlingen. Akademikernas a-kassa firar 50 år, har 706 000 medlemmar och ca 120 anställda.

2024

Sverige största a-kassa någonsin med över 775 000 medlemmar. Troligen världens största.

Vi och arbetslivet fortsätter

Det tar inte slut här. Människor fortsätter arbeta och därmed kommer alltid behovet av att kunna försäkra sin lön finnas.

Vi fortsätter det viktiga arbete vi inledde för 50 år sedan - att få människor att se fördelarna med att vara arbetslöshetsförsäkrad och att hjälpa dem som blivit arbetslösa att få sin ersättning.

Bli medlem hos oss