Text: Andreas Utterström/Commercial Content  

Finns det risk för att du kommer att bli uppsagd och sedan söka ersättning från a-kassan? Då är det viktigt att du vet vad som gäller innan du skriver på en överenskommelse. Det här är vad du ska tänka på för att inte riskera att bli avstängd från a-kassan i 45 dagar.

 

Om det finns risk för att du kommer att bli uppsagd finns det mycket att tänka på. En sak som har betydelse för hur det blir med a-kassan är innehållet en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren. Det kan nämligen avgöra om den som är medlem i a-kassan har rätt till a-kassa direkt anställningen upphör.

Ett bra tips är därför att ta hjälp av sitt fackförbund.

– Hamnar man i ett läge där arbetsgivaren börjar diskutera ett avslut av anställningen ska man höra av sig till oss på facket direkt, säger Victor Mossberg som är förhandlare och rådgivare på fackförbundet Akavia.

Den som säger upp sig själv blir nämligen avstängd från a-kassan i 45 dagar. Detta påverkar också den inkomstförsäkring som många har via sitt fackförbund. Därför är det viktigt att det av överenskommelsen framgår om uppsägningen har tillkommit på arbetsgivarens initiativ eller inte. Är det på arbetsgivarens initiativ blir det ingen avstängning.

– Man ska aldrig skriva på något på stört, även om arbetsgivaren vill det. I stället ska man ta den passiva rollen, säga att man är beredd att lyssna och be om betänketid. Därefter ska man vända sig till oss på facket, säger Victor Mossberg.

Om någon har skrivit på en överenskommelse som inte speglar hur uppsägningen har gått till, alltså att det inte framgår att uppsägningen tillkommit på arbetsgivarens initiativ trots att det var fallet, går det inte att lösa i efterhand.

Man ska aldrig skriva på något på stört, även om arbetsgivaren vill det

Att uppsägningen tillkommit på arbetsgivarens initiativ kan också styrkas på andra sätt. Anna Glennert, försäkringsansvarig på Akademikernas a-kassa, har några exempel:

 

  • Förhandlingsprotokoll.
  • Muntlig eller skriftlig bekräftelse av arbetsgivaren.
  • Muntlig eller skriftlig bekräftelse av facklig representant.
  • Korrespondens mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Om det handlar om en stor uppsägning, där till exempel 500 personer på samma företag tvingas sluta, så finns ytterligare en sak att tänka på för den som ska söka ersättning från a-kassan. Då behöver det framgå att beslutet är riktat mot den enskilda arbetstagaren.

Det kan göras, säger Anna Glennert, genom till exempel:

  • Protokoll där arbetstagaren är namngiven.
  • Protokoll där det framgår att hela avdelningen ska upphöra.
  • Att arbetsgivare eller fackförbund intygar att arbetstagaren skulle ha omfattats oavsett.
  • Turordningslista.

En annan sak som är viktig att komma ihåg är att en ekonomisk uppgörelse påverkar rätten till att få ersättning från a-kassan.

– Får man till exempel tolv månadslöner när man slutar har man rätt till ersättning från a-kassan först efter tolv månader, säger Anna Glennert.

 

Får man till exempel tolv månadslöner när man slutar har man rätt till ersättning från a-kassan först efter tolv månader

Mycket att tänka på, helt enkelt. Inte minst för att en uppsägning ofta är förknippad med starka känslor. Victor Mossberg på Akavia säger därför:

– Hör av dig till ditt fackförbund så tidigt som möjligt, så hjälper vi dig att sortera tankarna när det gäller a-kassa och inkomstförsäkring.