A-kassan behöver alltid ett arbetsgivarintyg

Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget begär du av arbetsgivaren sista arbetsdagen. Det styrker hur mycket du arbetat, hur mycket du tjänat och om du varit borta – de uppgifter vi behöver för att fatta beslut. Ett anställningsbevis räcker inte, eftersom det inte intygar det arbete man utfört.

Mer om arbetsgivarintyget

Skicka in det här

aea icon with text

Arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna. Har du varit permitterad?

aea icon with text

Formuläret Sök ersättning ger oss den information vi behöver och dig en lista på eventuella intyg som behöver laddas upp. 

aea icon with text

Har du sagt upp dig själv? Fyll då i formuläret Egen uppsägning i Mina sidor.

Sök ersättning i Mina sidor

Varför upphörde din anställning?

Arbetsbrist

Man räknas som arbetslös när uppsägningstiden har löpt ut. Om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden räknas man som anställd och söker ersättning första dagen efter anställningen upphört.

Ansök i Mina sidor

Avsked

Ett avsked innebär att man får sluta utan uppsägningstid.

 • Sök ersättning direkt om du blivit avskedad. Detta för att den genomsnittliga inkomsten inte ska sänkas.
 • Om man fått sluta på grund av olämpligt uppförande riskerar man att bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar. Exempel på olämpligt uppförande är att man är frånvarande utan giltig anledning eller utför en kriminell handling riktad mot arbetsgivaren.
 • Efter 16 veckor (112 kalenderdagar) är avstängningen alltid överspelad.

Ansök i Mina sidor

Egen uppsägning

Även om man säger upp sig själv har man rätt till ersättning. Det som händer är att man blir avstängd i 45 ersättningsdagar om man inte har giltiga skäl. Med giltiga skäl menar vi till exempel hälsoskäl styrkta av läkare eller att man har blivit trakasserad på arbetsplatsen. Fler skäl hittar du här

Säger man upp sig och blir avstängd kan det hända att man inte har rätt till någon inkomstförsäkring via facket. Kontrollera vilka villkor som gäller för dig med dem.

Tidrapportera under hela avstängningstiden i Mina sidor. När de 45 dagarna har gått inleds perioden – precis som för alla andra – med en karenstid på 6 dagar. Sammanlagt tar det ungefär 2 månader innan man får sin första utbetalning från oss.

För att avstängningsdagarna ska dras måste man antingen

 • vara arbetslös, registrerad på arbetsförmedlingen och söka/kunna ta arbete eller
 • arbeta minst 3 timmar om dagen

Skulle man till exempel åka på semester under avstängningstiden skjuts den framåt. Det är viktigt att man söker ersättning direkt efter anställningen har upphört så att ersättningen inte sänks i onödan. Efter 16 veckor (112 kalenderdagar) är avstängningen alltid överspelad.

Mer om egen uppsägning

Gått ner i arbetstid

För att ha rätt till a-kassa ska arbetslösheten vara ofrivillig.

 • Om man själv väljer att gå ner i arbetstid räknas man inte som arbetslös och har inte rätt till ersättning.
 • Blir man uppsagd på deltid kan man ha rätt till viss ersättning. Vi jämför då hur många timmar per vecka man i genomsnitt arbetade före man fick gå ner i arbetstid, med hur många timmar per vecka man arbetar nu.

Ansök i Mina sidor

Konkurs

Skulle man bli arbetslös efter en konkurs ska man registrera sig på arbetsförmedlingen dagen efter att rätten till statlig lönegaranti upphört, det är från den dagen man räknas som arbetslös.

Skulle man enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad man får i statlig lönegaranti gäller lönegarantitiden. Rätten till lönegaranti framgår av det beslut man får från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen.

Ansök i Mina sidor

Personliga skäl

Har man blivit uppsagd av personliga skäl kan man bli avstängd 45 dagar. 

Vi behöver:

 • arbetsgivarintyg
 • uppgift om det genomförts omplacering eller inte. Det finns inget speciellt intyg för detta.
 • orsaken till uppsägningen av personliga skäl 

Om vi kommer fram till att man uppträtt otillbörligt, exempelvis om det förekommit stöld eller man har kommit drogpåverkad till jobbet, kan man bli avstängd.

Provanställning

En provanställning räknas som en tillsvidareanställning.

 • Väljer man själv att avsluta den räknas det som att man sagt upp sig på själv och man kan bli avstängd 45 ersättningsdagar.
 • Väljer arbetsgivaren att avsluta provanställningen har man en uppsägningstid på två veckor och det räknas som man blivit uppsagd och det blir ingen avstängning.

Ansök i Mina sidor

Tidsbegränsad anställning

När man har haft en tidsbegränsad anställning ska man skriva in sig på arbetsförmedlingen första vardagen efter anställningen upphört. Det behövs inte någon uppsägning för att anställningen ska ta slut och arbetsgivaren kan i de allra flesta fall inte avsluta den i förtid. 

Ansök i Mina sidor

Vikariat

Man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen första vardagen efter vikariatet upphört.

Ansök i Mina sidor

Överenskommelse/Avgångsvederlag

Om man har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska avslutas och fått ett avgångsvederlag räknar vi det som att man är anställd under tiden med avgångsvederlag. Vi delar avgångsvederlaget med den genomsnittliga inkomsten och få på det sättet fram en period man inte kan få ersättning. Sök ersättning av oss om du är osäker på perioden.

Skriv in dig på arbetsförmedlingen Om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig är det viktigt att du behåller din sjukpenninggrundande ersättning hos Försäkringskassan. Därför behöver du skriva in dig på arbetsförmedlingen. 

Allt om avgångsvederlag

Kom ihåg aktivitetsrapporten till arbetsförmedlingen

I början av varje månad skickar man in en lista på sina jobbsökaraktiviteter till arbetsförmedlingen

Mer om aktivitetsrapporten

Mer om villkoren för anställda

membership icon aea

Sagt upp dig?

Man får a-kassa efter 45 ersättningsdagar. Det finns vissa skäl som gör att man inte blir avstängd alls.

Läs mer
membership icon aea

Fått avgångsvederlag?

Skriv in dig på arbetsförmedlingen och få ett beslut av oss. Får man avgångsvederlag räknas man som anställd.

Läs mer
membership icon aea

Arbetslös på deltid?

Många arbetar deltid med a-kassa och det går att göra i som mest 60 veckor. Allt arbete fyller man i på tidrapporten och arbete kan ligga till grund för ny period.

Läs mer
membership icon aea

Doktorand/Forskare?

När man doktorerat kan man få ersättning, men studierna måste vara avslutade.

Läs mer
membership icon aea

Tjänstledig?

När man är tjänstledig kan man i de flesta fall inte få ersättning, men det finns undantag.

Läs mer
membership icon aea

Överhoppningsbar tid

Har man varit sjuk, föräldraledig eller studerat heltid kan kvalifikationstiden förlängas.

Läs mer