Ersättningsnivån i a-kassan

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 23-30§§

Ersättning baserad på inkomsten

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Ersättningen höjs till max 1200 kronor och karensen slopas. Läs mer på www.akademikernasakassa.se/nyaregler

Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 25 025 kronor eller mer. 

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens - slopad under 2020)
Dag 1-100: max 910 kronor - 1200 kronor under 2020 (80 % av lönen)
Dag 101-200: max 760 kronor - 1000 kronor under 2020 (80 % av lönen)
Dag 201-300: max 760 kronor - 1000 kronor under 2020 (70 % av lönen)

Den genomsnittliga inkomsten ligger till grund för ersättningen och vi räknar alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Detta gäller för inkomstbaserad ersättning:

  1. Varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.
  2. Under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga arbetat minst 80 timmar (60 under 2020) per kalendermånad under minst 6 månader.

Allt arbete styrks av din arbetsgivare på formuläret arbetsgivarintyg.

Genomsnittlig inkomst

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Arbetsvillkoret lättas upp. Nu krävs 60 timmar. Läs mer på www.akademikernasakassa.se/nyaregler 

Som grund för ersättningen ligger den genomsnittliga månadsinkomsten det senaste året. Har man fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om man också arbetat minst 80 timmar den månad som ersättningen avser. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om man arbetat kortare tid.  

Ersättning per dag

 (genomsnittlig inkomst/22) x 0,8

Ett exempel: Sara har en genomsnittlig inkomst på 24 000 kronor. Hennes ersättning per dag blir då 873 kronor före skatt. (24 000/22) x 0,8=873 kronor.

Inkomstförsäkring via facket

Ersättningen från fackets inkomstförsäkringen grundas på vårt beslut om ersättning, men vi på a-kassan fattar varken beslut om inkomstförsäkring eller betalar ut den. Hur mycket man får ut från inkomstförsäkringen och hur man ansöker ser olika ut från fackförbund till fackförbund. 

Läs mer om inkomstförsäkring här

Genomsnittlig arbetstid

Genomsnittsarbetstiden räknas alltid på 12 hela månader. Den genomsnittliga arbetstiden har betydelse om du kombinerar arbete och a-kassa. Om man är arbetslös på heltid får man 5 dagar per vecka.

Grundersättning

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Grundersättningen höjs till 510 kronor och karensen slopas. Läs mer på www.akademikernasakassa.se/nyaregler 

  • Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 365 kronor om man arbetad heltid det senaste året.
  • Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 183 kronor.
  • Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid. 

Maxersättningen är 365 kronor om dagen före skatt. 

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens - slopad under 2020)
Dag 1-300: max 365 kronor (510 under 2020) - om man har arbetat heltid

Höjning av inkomst

  • Varje år räknar vi upp den genomsnittliga inkomsten för att även de arbetslösa ska följa med i löneutvecklingen. Detta sker automatiskt i december för alla som får ersättning.
  • Om man arbetar och därför har ett avbrott på minst 25 veckor i arbetslösheten kan man också höja den genomsnittliga inkomsten. Genomsnittsberäkningen görs på 12 månader och måste bli högre både avseende inkomst och arbetstid för att vi ska kunna höja.

Tillfälliga regler i a-kassan 2020

Under 2020 gäller ett antal tillfälliga regler i a-kassan. Höjd ersättning, slopad karens och förkortat medlemsvillkor.

Läs mer här