Akademikernas a-kassa är den absolut största a-kassan med över 775 000 medlemmar. Vi hjälper människor att bli medlemmar och våra medlemmar att få den ersättning de har rätt till. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag utan vinstintresse. Styrelsen utses i en demokratisk process på den årliga föreningsstämman.

Vi ansluter medlemmar och betalar ut ersättning

Vårt uppdrag är att hjälpa människor

  • att försäkra sig mot inkomstbortfall genom att bli medlemmar och
  • att ansöka om ersättning om de skulle bli arbetslösa

Som medlem hos oss är man inte bara arbetslöshetsförsäkrad, man har också rätt till ett professionellt och vänligt bemötande, snabb och korrekt handläggning och punktliga utbetalningar.

Det är medlemmarna som själva lämnar de flesta uppgifterna när man ansöker om a-kassa. Men vi kan också hämta uppgifter direkt från exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Hos oss arbetar 140 personer för snabb service och bästa bemötande

Vårt kansli ligger i Stockholm. Vi är cirka 140 personer, och nästan alla arbetar med medlemsservice och handläggning. Chef för kansliet, kassaföreståndare, är Katarina Bengtson Ekström. Vår styrelse utses av föreningsstämman, och ordförande i styrelsen är av tradition Sacos ordförande.

Vilka lagar styr oss?

A-kassan är ingen myndighet även om vi har myndighetsutövning som en viktig uppgift parallellt med att ge service och hjälpa medlemmarna. Vi följer generella förvaltningsregler och offentlighets- och sekretessbestämmelser. I ersättningsärenden utgår vi från lagen om arbetslöshetsförsäkring och i medlemskapsärenden från lagen om arbetslöshetskassor.

Tillsyn över a-kassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), har tillsyn både över vår och Arbetsförmedlingens verksamheter. Syftet är att säkerställa att vi följer reglerna och att tillämpningen blir rättssäker och effektiv.

Vårt organisationsnummer

Organisationsnumret är 802005-4691.

Vår adress

Akademikernas a-kassa
Box 11063
100 61 Stockholm

Bli medlem hos oss idag!

Till medlemsansökan