Välkommen till Akademikernas a-kassa!

När man blir arbetslös vill man ha sin ersättning snabbt och regelbundet. I dagsläget är väntetiden i vissa ärenden längre än vårt mål på 31 dagar, och vi jobbar hårt för att korta den.

Nu handlägger vi ansökningar som kom in i 11 augusti 2023.

Just nu har vi en situation där vi tvingas konstatera att den som är arbetslös kan behöva vänta mer än två månader på sin första utbetalning. Det är djupt beklagligt och vi gör vårt absolut bästa för att våra medlemmar ska få sina pengar så snabbt som möjligt. Vi förstår att detta kan kännas frustrerande och stressande för den som väntar på sin första utbetalning. 

Efter mer än 50 år som a-kassa vet vi hur viktigt det är att man får sin arbetslöshetsersättning snabbt – utbetalningarna från oss är verkligen trygghet i praktiken. Men sedan årsskiftet har väntetiderna i Akademikernas a-kassa varit längre än vanligt och anledningen är det nya handläggningssystem som infördes i december 2022. Trots att a-kassornas personal har varit representerade i såväl utvecklingsarbetet som förberedelsearbetet inför systembytet lever systemet inte upp till våra förväntningar på effektivitet och användarvänlighet.

Vi gör nu vårt allra bästa för att korta väntetiderna och de viktigaste insatserna är att rekrytera fler handläggare, arbeta övertid och effektivisera arbetssätten.

Vi arbetar hårt för att lösa problemen och vi uppskattar tålamodet hos våra arbetslösa medlemmar.

För att du ska slippa vänta i onödan kan du säkerställa att din ansökan innehåller alla de uppgifter som behövs genom att

  • bocka av punkterna på att göra-listan i Mina sidor,
  • svara på eventuella meddelanden från oss och
  • fråga oss om något är oklart.

Tänk på att tidrapportera regelbundet så att all innestående ersättning kan betalas ut samtidigt när beslutet fattas.

Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i vårt forum.