Text: Lisa Wallström/Commercial Content | Foto: Jenny Jurnelius

Trots att a-kassan sedan länge varit en trygghet i skakiga tider finns många seglivade missuppfattningar om försäkringen. Här får du hjälp att skilja sanning från myt.

A-kassan är din tveklöst viktigaste försäkring om arbetslivet tar en oväntad vändning. Att vissa väljer att stå utanför beror till stor del på missuppfattningar. Det menar Petter Broman, statistiker och analytiker på Akademikernas a-kassa.

– Den borde vara lika självklar som en hemförsäkring. Alla som jobbar betalar in till a-kassan via arbetsgivaravgiften och då är det smart att vara med för att få ut det man har rätt till.

En vanlig missuppfattning är att a-kassan är en del av fackförbunden.

– Det beror på att det finns en koppling mellan dem. Det var ju fackförbunden som startade alla a-kassor en gång i tiden, säger Petter.

Än i dag samarbetar fackförbunden med a-kassorna i många frågor, men man måste inte vara fackligt ansluten för att bli medlem i en a-kassa. Avgiften till a-kassan är lägre än fackavgifterna och brukar ligga runt 130–200 kronor i månaden.

– Har du en ansträngd ekonomi är inkomstförsäkringen, som a-kassan är, det sista du ska spara in på för vad ska du då leva på om något skulle hända, säger Petter.

Även sparekonomer rekommenderar att man är med i a-kassan. Läs mer om det här.

Många tror också felaktigt att man måste ha varit medlem i en a-kassa i tolv månader för att ha rätt till ersättning.

– Det stämmer inte. Redan från dag ett kan du söka ersättning och få det som kallas grundbelopp. Det är baserat på hur mycket man har arbetat i genomsnitt innan man blev arbetslös. Ett års medlemskap gäller för att kunna få full ersättning baserat på lönen, säger Petter.

Minimikravet är att man uppfyller ett så kallat arbetsvillkor.

– Det innebär att man under ett år måste ha minst sex månader med 60 timmars arbete per månad, säger han.

En annan myt som Petter många gånger har stött på är att egenföretagare inte kan vara med i a-kassan:

– Företagande är precis som vilket förvärvsarbete som helst. Är du medlem så är både din arbetade tid och den inkomst du har från företaget försäkrade på samma sätt som för den som arbetar som anställd.

Du måste ha varit medlem i ett år för att få ersättning.

Falskt. Du har rätt till en grundersättning om du under ett år har minst sex månader med 60 timmars arbete per månad.

Du får ingen ersättning från a-kassan om du säger upp dig.

Falskt. Däremot får du en karenstid på 45 dagar om du själv har sagt upp dig. Därefter får man ersättning som vanligt.

Du som företagare kan inte vara medlem i a-kassan.

Falskt. Företagande är precis som vilket förvärvsarbete som helst.