A-kassan är din ekonomiska krockkudde i oroliga tider. Tre sparekonomer förklarar varför.

  1. Vilket värde ser du i att vara medlem i en a-kassa?
  2. I september 2023 hade a-kassorna rekordmånga medlemmar, drygt 3,9 miljoner. Varför tror du att tre av tio ändå väljer att avstå?
  3. Är du själv medlem i en a-kassa?

 

A-kassan är ju en försäkring och en ekonomisk krockkudde om man blir arbetslös

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker, SEB.

1. A-kassan är ju en försäkring och en ekonomisk krockkudde om man blir arbetslös. Även om man inte får ersättning för hela sin inkomst är det en bra hjälp, så att du kan fokusera på just att söka jobb och inte oroa dig för din privatekonomi. Sedan rekommenderar vi att du även har en buffert så att du kan dryga ut a-kassan.

2. Många tänker att de aldrig kommer att förlora jobbet. Det känns som en onödig utgift och många tror att man måste vara med i facket också. Dessutom finns en tröskel i och med tidsaspekten, att du måste ha jobbat en viss tid för att kunna få ersättning.

3. Ja, det är jag. Men jag gick med ganska nyligen, vilket också har att göra med alla de här aspekterna som jag nämnde tidigare. I min generation var det mer prat om att börja pensionsspara än att gå med i a-kassan.


 

Arturo Arques, privatekonom, Swedbank. 

1. Det är en billig försäkring för att säkra sin inkomst. Jag har alltid varit väldigt förundrad över varför inte fler är med – särskilt de unga. Det är bekymmersamt. Men det förs ju diskussioner om det ska bli obligatoriskt.

2. Det finns flera orsaker. Okunskap, att man inte är orolig för att bli arbetslös och lever i tron att man snabbt kan få ett annat arbete. Förutom a-kassan, bör man överväga att även ha en inkomstförsäkring. Särskilt om man tjänar mer än 33 000 kronor i månaden, som är ersättningstaket från a-kassan idag.

3. Ja, absolut och jag har varit med från dag ett. För mig är det lika självklart som att ha en hemförsäkring.

Jag har alltid varit väldigt förundrad över varför inte fler är med – särskilt de unga

 

A-kassan är en trygghet för att du ska kunna betala hyran medan du letar efter ett nytt jobb.

Sharon Lavie, sparkonom, Lendo.

1. A-kassan är det mest grundläggande inkomstskyddet vi har i Sverige. Ingen räknar med att bli arbetslös. Men när den dagen kommer kan skillnaden i inkomst bli jättestor. A-kassan är en trygghet för att du ska kunna betala hyran medan du letar efter ett nytt jobb.

2. Jag tror att de som är nya på arbetsmarknaden känner att avgiften, trots att den inte är särskilt hög, blir för jobbig för ekonomin. Jag tror också att det finns en grupp som tjänar så pass bra att de hellre lägger undan pengar i ett eget sparande. Men att bygga upp en buffert för att klara arbetslöshet under 300 dagar, det kräver en hel del.

3. Ja, så klart. Jag är med både i facket och i a-kassan. Via facket finns det inkomstförsäkringar som kompletterar bra, om man tjänar mer än taket för a-kassan. Jag blev själv uppsagd under Covid-krisen. Även om jag snabbt fick ett annat jobb, var det en trygghet att veta att jag hade mina 300 dagar med ersättning.”