Arbetslöshetsstatistik

Arbetslöshetens utveckling, storleken på utbetalningarna och hur mycket pengar individerna som är arbetslösa får, är intressanta parametrar för alla som har ett intresse för arbetsmarknad och samhällsekonomi. Därför tar vi varje månad fram rapporter med uppgifter om våra medlemmars arbetslöshet. Vi publicerar den i mitten av månaden; efter att Arbetsförmedlingen publicerat sin månadsstatistik.

Rapporten innehåller uppgift om antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa, antalet medlemmar som fått ersättning från oss föregående månad och hur många av våra medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen.

Mer om statistik

Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetsrapporten ger en innehållsrik och lättillgängligt översikt över den svenska arbetsmarknaden. Vi sammanfattar och redovisar arbetsmarknadsläget med fokus på arbetskraften – sysselsatta och arbetslösa.

Till Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetens dag - 15 maj

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag med fokus på arbetslöshet bjuder vi på seminarier och utbildningar för att lyfta upp de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället. Dagen infaller 15 maj varje år.

Läs mer om arbetslöshetens dag