Heltidsstudier

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 16-17§§

Studietiden kan oftast hoppas över om man har studerat på heltid och är klar med studierna. Vi kan då räkna på det arbete man haft före eller under studietiden. 

När räknas man som arbetslös?

Om man inte har något jobb efter man studerat klart räknas man som arbetslös om studierna är:

  • Avslutade Utbildningen är fullföljd och man har inte planerat för några fortsatta studier.
  • Definitivt avbrutna Man har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta dem eller påbörja nya. 

Om man varken avslutat eller avbrutit studierna räknas det som att man fortfarande studerar och då har man inte rätt till a-kassa.

Kvalifikationstiden kan förlängas

Man har en kvalifikationstid på tolv månader på sig att klara arbetsvillkoret. Har man studerat på heltid kan kvalifikationstiden förlängas med samma antal månader som man studerat. Maximalt kan fem år hoppas över.

För att få förlänga kvalifikationstiden krävs följande:

  • Man avslutade studierna efter att man fyllt 25 år eller
  • Man var yngre än 25 år när man avslutade studierna, men innan studierna arbetade heltid i minst fem månader.

Alla månader med minst 60 timmars arbete räknas med i arbetsvillkoret, även sommarjobb och extrajobb räknas. För att man ska få ersättning grundad på inkomsten måste man ha varit medlem i minst 12 månader*.

*Under mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som 4.

Ingen ersättning under studieuppehåll

Man kan inte få a-kassa när man har studieuppehåll, eftersom studierna då inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort. Därför är det inte möjligt att få ersättning under sommarlovet.

Deltidsstudier hoppas aldrig över

Har man studerat deltid kan vi inte förlänga kvalifikationstiden.

Studier under arbetslösheten 

När man är arbetslös kan vi i vissa fall godkänna att man studerar femton dagar på heltid och 20 veckor på max 50 procents studietakt. Det är viktigt att man ansöker till oss innan man påbörjar studierna. Det kan till exempel räknas som fortsättningsstudier och då har man inte rätt till någon ersättning alls.