Grundregler för a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringens grundregler

 

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Läs mer här

För att få ersättning grundad på inkomsten måste man varit medlem i 12 månader (inom kort 3 månader) eller mer. Har man varit medlem kortare tid kan man få ett lägre belopp grundat på arbetstiden. Viktigt är att registrera sig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Det kan man inte göra retroaktivt.

Tre villkor för alla 

Det som gäller för att man ska ha rätt till a-kassa grundad på inkomsten är att man uppfyller tre villkor.
  1. Medlemsvillkoret - varit medlem i en a-kassa i 12 månader (3 månader 2020). 
  2. Arbetsvillkoret - ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 80 timmar (60 timmar 2020) per kalendermånad. Vi tittar först på det senaste året. Tiden vi räknar på kan förlängas om man till exempel varit föräldraledig, avslutat heltidsstudier eller varit sjuk. Arbetsvillkoret måste uppfyllas under medlemskapstiden.
  3. Grundvillkoret - Registrerad på arbetsförmedlingen - att man kan söka och ta arbete i Sverige

Har man inte hunnit vara med i a-kassan i 12 månader (3 månader 2020) kan man ändå få ersättning grundad på arbetstiden. Grundersättningen är max 510 kronor per dag.

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Medlemsvillkoret förkortas, arbetsvillkoret lättas upp och ersättningen höjs. Läs mer här

Grundvillkoret 9§

Man kan bara få ersättning när man är registrerad på arbetsförmedlingen - det går inte registrera sig retroaktivt.

För att räknas som arbetslös ska man uppfylla följande:

  1. Vara registrerad på arbetsförmedlingen.
  2. Söka arbete aktivt.
  3. Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.
  4. Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
  5. Befinna sig i Sverige. Det finns vissa undantag.

Arbetsvillkoret 12-18§§ 

Arbetsvillkoret innebär att man måste ha arbetat minst sex månader, minst 80 timmar (60 timmar 2020) per kalendermånad de senaste tolv månaderna. Om man inte har arbetat utan studerat på heltid, varit sjuk eller varit hemma med barn kan man ändå klara arbetsvillkoret om det finns arbete längre tillbaka i tiden.

Har man inte arbetat tillräckligt men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan man få räkna totalt två sådana månader som arbetad tid.

Alternativregeln

80 timmar (60 timmar 2020) per månad under sex månader är huvudregeln. Har man arbetat sammanlagt 480 timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan man ha rätt till ersättning enligt alternativregeln. Ring oss för mer information. 

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Arbetsvillkoret lättas upp. Läs mer här

Medlemsvillkoret 7-8§§

Man måste ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader (3 månader 2020) för att uppfylla medlemsvillkoret. Skulle man ha varit medlem kortare tid (eller inte alls) kan man få grundersättning på maximalt 510 kronor om dagen. Läs mer om grundersättningen här

OBS! Tillfälliga regler under 2020. Medlemsvillkoret förkortas och grundersättningen höjs till 510 kronor. Läs mer här

Tillfälliga regler i a-kassan 2020

Under 2020 gäller ett antal tillfälliga regler i a-kassan. Höjd ersättning, slopad karens och förkortat medlemsvillkor.

Läs mer här