Företagare har också rätt till a-kassa

Även företagare har rätt till ersättning

Precis som anställda har företagare rätt till a-kassa. Den enda skillnaden är att man inte kan fortsätta arbeta deltid i sitt företag under arbetslösheten. Som mest kan man få 26 400 kr/mån före skatt.

Du styrker själv din arbetstid

Du ansöker om ersättning i Mina sidor. Din arbetstid styrker du själv och om du vill hämtar vi dina inkomstuppgifter direkt från Skatteverket i samband med ansökan.

Du pausar din verksamhet

Om du haft företaget som huvudsaklig sysselsättning behöver du lägga din verksamhet vilande för att ha rätt till ersättning. Det styrker du själv på en blankett till oss. Här hittar du flera exempel på vad som räknas som paus

Vilken typ av företag har du?

Vilken typ av företag har du?

Företag på heltid

För att få ersättning måste man räknas som arbetslös. Det skiljer sig något om man är ensam ägare eller flera delägare i företaget.

  • Flera delägare: Samtliga ägare, kompanjoner och de som arbetar i företaget måste pausa verksamheten för att man ska kunna söka ersättning.
  • Ensam ägare: Man kan ha företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten, det vill säga lägga det vilande.

Företag som bisyssla (deltid)

Ett företag kan räknas som bisyssla om man arbetat i det vid sidan om ditt heltidsarbete. Man ska ha haft verksamheten jämsides med heltidsarbetet under minst tolv månader. Då har man visat att företaget inte begränsar möjligheterna att arbeta heltid och då påverkar det heller ersättningen från a-kassan.

När man redovisar hur många timmar man arbetat i företaget ska man ta med alla timmar som man arbetat, till exempel inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med webb etc.

Mer om bisyssla

Begränsat företag (deltid)

Ett begränsat företag är ett företag man haft vid sidan av deltidsarbete. För att få sitt företag klassat som begränsat företag krävs följande:

  • Arbetat i företaget max 10 timmar per vecka.
  • Haft ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka.
  • Gjort detta i minst sex månader före arbetslösheten
  • Inkomsten från företaget får vara maximalt tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 3600 kr) per vecka. 

Mer om begränsat företag

Familjeägt företag

Man kan anses vara företagare om man har ett nära släktförhållande till ägaren. Detta förutsätter att man personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på situationen och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns man med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas man inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. 

Vilande företag

Har man ett eget företag där ingen längre arbetar kan det räknas som vilande. Är man ensamägare är det oftast inga problem, man intygar till oss att verksamheten är vilande. Man behöver inte lägga verksamheten vilande hos Bolagsverket eller Skatteverket.

Fyll i formuläret Vilande företag i Mina sidor.

Fakturerar utan företag

Om man hyr arbetsgivare till exempel via Frilans Finans eller Cool Company ska vi avgöra om arbetet ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om man ska ses som anställd av uppdragsgivaren.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

membership icon aea

Så räknar vi ut ersättningen

Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen på. Vi väljer det bästa för dig.

Så räknar vi
membership icon aea

Samlade villkor

Är företaget fortfarande lönsamt? Är ni flera ägare? Vi har samlat alla villkor på ett ställe.

Företagare
membership icon aea

Starta eget?

Nej, man får inte starta eget med a-kassa. Det beror på att...

Starta eget

Är ditt företag fortfarande lönsamt?

Avslutar man en lönsam verksamhet kan man bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar, eftersom det jämställs med att man har sagt upp sig. Ett företag räknas som lönsamt om man har inkomster som överstiger fyra prisbasbelopp per år. Skulle det vara så att du till exempel har haft goda inkomster från en enda uppdragsgivare som har sagt upp ert avtal, kan du kontakta oss för mer information.

Mer om egen uppsägning