Begränsat företag

Företag vid sidan om deltidsarbete

Om man har kombinerat deltidsarbete och eget företag kan man i vissa fall få fortsätta med företaget under arbetslösheten. Det kallas begränsat företag.

Villkor begränsat företag

För att få sitt företag klassat som begränsat företag krävs följande:

  • Arbetat i företaget max 10 timmar per vecka.
  • Haft ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka.
  • Gjort detta i minst sex månader före arbetslösheten
  • Inkomsten från företaget får vara maximalt tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 3 600 kronor) per vecka. 

Har du haft företaget vid sidan om heltidsarbete? Klicka här

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar ersättningen. Om man börjar arbeta fler timmar i företaget räknas man som företagare och har inte längre rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.