Egen uppsägning

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 45§

 

Om man säger upp sig kan man få a-kassa. De flesta blir avstängda 45 dagar och påbörjar sedan den 300 dagar långa perioden efter 6 dagars karens. För att a-kassenivån ska bli så hög som möjligt och avstängningsdagarna börja räknas av behöver man registrera sig hos arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen och skicka in tidrapporter till oss. Har man giltiga skäl att sluta sitt arbete kan man slippa avstängning. 

Ersättning efter 45+6 dagar

Om man säger upp sig utan att ha en anledning som är giltig i försäkringens mening får man 45 avstängningsdagar, vilket motsvarar 9 hela veckor. Som mest kan fem avstängningsdagar per vecka räknas av. Varken de 45 dagarna eller de 6 karensdagarna dras av från den 300 dagar långa ersättningsperioden.

Mer om karens

Vad räknas som en avstängningsdag?

Dagar som räknas:

 • helt eller delvis arbetslös och registrerad hos arbetsförmedlingen
 • arbetar minst tre timmar.
 • tidrapporterade i Mina sidor
 • max 5 dagar per vecka dras

Dagar som inte räknas:

 • inte registrerad hos arbetsförmedlingen
 • sjuk eller föräldraledig
 • semester
 • inte kan ta eller söka arbete

Max avstängd 112 kalenderdagar

Om dagarna inte kan dras av, skjuts avstängningen framåt. När det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad oavsett om man har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Ingen avstängning om man har giltiga skäl

Om man har giltiga skäl för sin uppsägning blir det ingen avstängning. Med giltiga skäl menar vi de som är giltiga i försäkringens mening. Självklart kan man själv känna att det är rätt att säga upp sig och vi lägger ingen värdering i det.

Giltiga skäl 

 • Om man inte får sin lön utbetald.
 • Om man på grund av familjeskäl och småbarn inte kan flytta med om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt att veckopendla. Ring oss för mer information.
 • Om man blir sjuk av sitt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
 • Om man blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering.
 • Om man slutat för att deltidsveckorna från arbetslöshetskassan tagit slut och lönen från deltidsanställningen är lägre än hel arbetslöshetsersättning. (Din månadslön är lägre om den understiger beloppet av din dagpenning multiplicerat med 22).
 • Att man flyttar för att den man bor med fått en tillsvidareanställning på annan ort. Det kan vara ett giltigt skäl om man har små barn eller andra familjeskäl. Hör av dig till oss för mer information!

Styrk skälen med intyg

För att man inte ska bli avstängd måste man kunna styrka sina skäl. Man behöver alltid inkomma med uppgifter där det framgår att möjligheten till omplacering undersökts och inte varit möjlig hos den aktuella arbetsgivaren.

 • Om man har sagt upp sig på grund av hälsoskäl ska man ladda upp ett läkarutlåtande där läkaren bedömer arbetets lämplighet ur ett medicinskt perspektiv och där det framgår om det är på läkarens inrådan som man sagt upp sig.
 • Om man varit mobbad eller trakasserad ska man själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som man kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Inkomstförsäkringen gäller oftast inte

Vissa inkomstförsäkringar gäller inte om man säger upp sig själv och blir avstängd från ersättning. Kontakta fackförbundet eller försäkringsbolaget om vilka regler som gäller.

Uppdaterade regler i a-kassan

Riksdagen har nu röstat igenom förslaget med fortsatt höjd ersättning. Här har vi sammanfattat regelförändringar 2020/2021