Arbete med a-kassa

Förordning om arbetslöshetsförsäkring 1997:835 7§

 

Att man är arbetslös behöver inte betyda att man inte jobbar alls. Många arbetslösa har fasta deltidsanställningar, andra vikarierar på deltid och en del arbetar på timme. Vilken ersättning man kan få beror på hur mycket man arbetade före arbetslösheten och hur mycket man arbetar nu. Man kan som mest kombinera a-kassa och arbete i 60 veckor.

Arbete och a-kassa i 60 veckor

För alla deltidsarbetslösa finns en 60-veckorsregel som innebär att man kan få ersättning i som mest 60 veckor i kombination med arbete. Har man arbetat en vecka räknas den som en deltidsvecka. Har man inte arbetat något alls så räknas den alltså inte som deltidsvecka. Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar utan en deltidsvecka är en vecka då du både arbetar och får ersättning.

Om veckorna tar slut

Skulle de 60 veckorna ta slut innan man fått ett nytt heltidsjobb har man två alternativ:

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan.
  2. Säga upp sig från deltidsarbetet och vara arbetslös på heltid. För att slippa att bli avstängd från ersättning om man säger upp sig krävs att inkomsten från deltidsarbetet inte är högre än ersättningen från a-kassan.

Är man ensamstående förälder med egna hemmavarande barn kan man prata med arbetsförmedlingen för att få en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för att på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning om man förbrukat 60 deltidsveckor.

Hur många dagar per vecka?

Hur många ersättningsdagar man får per vecka beror på hur mycket man arbetade före arbetslösheten, det vill säga den genomsnittliga arbetstiden som finns på beslutet i Mina sidor. 

Räkna själv

Några exempel

Exemplen utgår från att personernas genomsnittliga arbetstid före arbetslösheten är 40 timmar per vecka och att de precis påbörjat sin 300 dagar långa ersättningsperiod.

Exempel

Anders jobbar 20 procent

Anders arbetar en dag i veckan och får arbetslöshetsersättning fyra dagar i veckan. Även han kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor. Det spelar alltså ingen roll hur mycket man jobbar per vecka, utan jobbar man och får ersättning under en vecka räknas den veckan som en av de 60 deltidsveckorna.

exempel

Anna jobbar 75 procent

Anna arbetar 75 procent och får arbetslöshetsersättning en dag i veckan. Hon kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om hon fortsätter jobba på sin tjänst. Observera att hon inte får någon ersättning de två första veckorna, eftersom ersättningsperioden alltid inleds med två karensdagar.

exempel

Eva säger upp sig

Eva jobbar 50 procent med en månadslön på 18 000 kronor. Hennes ersättning från oss är 760 kronor om dagen och en vanlig månad skulle hon få 16 720 kronor om hon var arbetslös. Eftersom Evas inkomst från arbetet är högre än den från a-kassan har hon inte giltig anledning att säga upp sig.

Exempel

Lasse arbetar på timme

Lasse arbetar med timlön. De veckor han arbetar räknas som deltidsveckor. De veckor han inte arbetar alls räknas inte som deltidsveckor. Maximalt kan han arbeta 60 veckor på timme.

Hur fyller jag i på tidrapporten?

Alla timmar fylls i på tidrapporten, även natt och helg. Se exakt hur man gör här