Deltidsstudier

14-16§§ i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Under arbetslösheten har man möjlighet att läsa halvfart i högst 20 veckor om man söker heltidsarbete. Man kan också läsa på korta kurser på max 15 dagar på heltid med a-kassa. Ansök i god tid innan kursen startar och invänta vårt beslut innan studierna påbörjas.

Inget alternativ till CSN

För att man ska ha rätt till ersättning måste man kunna söka och ta heltidsarbete och därför får man i de flesta fall inte studera. A-kassan kan alltså inte användas som ett alternativ till CSN, men vi kan i vissa fall bevilja att man kombinerar studier med a-kassa. 

20 veckor på deltid

Man kan studera med a-kassa i max 20 veckor under en ersättningsperiod. Krav för att detta ska godkännas är:  

 • studietakten är högst 50 procent av heltid,
 • man inte slutat sitt arbete för att studera,
 • utbildningen inte hindrar en från att söka och ta ett heltidsarbete, och att
 • man inte har någon form av studiestöd.

Om studietakten är flexibel eller om man är osäker på studietakten ska man skicka in intyg från skolan där kurstider och uppgifter om utbildningen framgår. Det har ingen betydelse om kursen ligger på dag, kväll eller helg.

Vad räknas som deltid?

 • Max halvfart på högskola och universitet.
 • Max 10 studiepoäng per vecka på Komvux. Motsvarar 200 poäng per termin.
 • Övriga studier: Bifoga en kursbeskrivning till ansökan så gör vi en bedömning av studietakten.

15 dagar på heltid

Man kan få a-kassa under en kortare heltidsutbildning, max 15 dagar, om syftet är att

 • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Invänta beslut från oss innan du börjar studera

 • När vi har prövat ansökan om att få studera får man ett skriftligt beslut.
 • Påbörja inga studier förrän beslutet fattats, skulle vi avslå ansökan blir man återbetalningsskyldig.

Avslår vi ansökan upphör ersättningsrätten det datum studierna påbörjas. Väljer man att inte studera behöver man meddela både oss och studieanordnaren för att ha fortsatt rätt till ersättning.

Ansök om att studera i Mina sidor

Tidrapportera arbetslös

När vi godkänt ansökan får man studera utan avdrag från ersättningen. I Mina sidor tidrapporterar man Arbetslös även de dagar man studerar.