Om du tillhör en yrkesgrupp som organiseras i Sacoförbunden eller Vårdförbundet är du välkommen som medlem i Akademikernas a-kassa även om du inte har minst 150 högskolepoäng eller studerar med sikte på minst 180 högskolepoäng. Har du ett kunskapsintensivt arbete kan det också kvalificera för medlemskap.

Yrken som kvalificerar för medlemskap

Om du inte har minst 150 högskolepoäng kan du ändå bli medlem om du arbetar som:

 • Sjöbefäl
 • Anställd militär personal
 • UD-personal
 • Tandhygienist
 • Flygtekniker
 • Rektor
 • Behörig lärare
 • Kvalificerad handläggare
 • Lots
 • Kyrkomusiker & församlingspedagog
 • Tjänsteman i transportverksamhet
 • Högre tjänsteman på PostNord
 • Kvalificerad kommunikatör: AD, UX-designer, copywriter, press, webb m.fl.
 • Annat akademikeryrke (läs mer nedan)

Finns ditt yrke inte med på listan?

Arbetar du inte med något av ovanstående kan Akademikernas a-kassa ändå vara rätt a-kassa för dig om du innehar en befattning som normalt upprätthålls av en person som har en högskoleutbildning (exempelvis chef, specialist eller kvalificerad handläggare). Ange vad du arbetar med i din medlemsansökan och beskriv med ett par ord vad som gör att ditt yrke är ett akademikeryrke. Osäker? Kontakta oss så hjälper vi dig.