Sofie Granberg har varit tre år på Akademikernas a-kassa. I sin nuvarande roll som sektionschef leder hon en arbetsgrupp på cirka 13 medarbetare.

Bland det bästa i Sofies jobb är att hon får möjlighet att samarbeta med andra och skapa en bra arbetsmiljö där medarbetarna kan trivas och utvecklas. Lika viktigt är också att hon säkerställer att människor som förlorar sitt jobb får den ersättning de har rätt till.

För Sofie och hennes team är utmaningar en naturlig del av arbetet. För närvarande arbetar de tillsammans för att korta ned handläggningstiderna, en av de mest påtagliga utmaningarna för verksamheten.

– Det är absolut avgörande att vi erbjuder våra medlemmar en smidig och snabb service så att vi kan korta ner våra handläggningstider. För närvarande möter vi tekniska utmaningar på grund av övergången till ett nytt handläggningssystem.

Det är absolut avgörande att vi erbjuder våra medlemmar en smidig och snabb service

Sofie har en gedigen utbildningsbakgrund. Hon har gått en treårig utbildning inom global utveckling vid Stockholms universitet och läste bland annat socialantropologi, statsvetenskap, ekonomi, historia och internationella relationer. Utöver detta har hon även en masterexamen i offentlig politik och organisation från Stockholms universitet.

Studierna öppnade upp många olika karriärmöjligheter. Flera av hennes tidigare kurskamrater har valt att göra karriär inom den offentliga sektorn, medan andra har fokuserat på att bli konsulter inom globala hållbarhetsfrågor. Sofies omvärldsintresse och viljan att bidra till en bättre värld ledde till att hon valde att fördjupa sig inom statsvetenskap och förvaltningsfrågor. Efter en tid inom äldreomsorgen kände hon att arbetsmarknadspolitiska frågor återigen lockade. I sitt jobb på Akademikernas a-kassa kan hon nu fortsätta göra skillnad eftersom arbetslöshetsförsäkringen hjälper både individen och samhället i stort.

Sofie rekommenderar starkt sin utbildning till andra med intresse för samhällsfrågor.

– Det är utan tvekan en värdefull investering att specialisera sig inom politik och organisation. Det ger insikter i hur staten styr sina organisationer och myndigheter, och det är en ovärderlig kunskap för alla som är intresserade av områden som offentlig upphandling och förvaltningslagstiftning. Jag skulle varmt rekommendera min utbildning till alla som är samhällsintresserade.

För att få ett liknande jobb som Sofies betonar hon att det finns många olika utbildnings- och karriärvägar som kan leda dit.

– På Akademikernas a-kassa har vi medarbetare med olika utbildningsbakgrund, som till exempel statsvetenskap, sociologi och beteendevetenskap. Vill man senare arbeta som chef kan det vara fördelaktigt att komplettera med en ledarskapsutbildning.

Sofie trivs i sin ledande befattning och känner att hon får arbeta med det hon är intresserad av och har kunskap inom. Hennes chefsuppdrag på Akademikernas a-kassa ger henne chansen att samarbeta nära sina kollegor och aktivt driva positiva förändringar.

När det gäller framtiden är Sofie nöjd med sin nuvarande position och känner sig hemma där hon är.

– På sikt skulle jag kunna tänka mig att ha en sommarstuga i Norrbotten, där jag kommer ifrån. Men ur ett karriärperspektiv hoppas jag få fortsätta vara en del av Akademikernas a-kassa under en lång tid framöver. Jag vill fortsätta säkerställa ekonomisk trygghet för våra medlemmar.

Text & Foto: Sanfrid Bergman