Att kunna göra samhällsnytta

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

På Akademikernas a-kassa verkar man för att ge ekonomisk trygghet och service till akademiker i arbetslivet. Att få göra skillnad i människors vardag på det sättet är något som gör dem till en lika avgörande som attraktiv arbetsgivare.

För Johanna Calemark har det knappt gått tre år sedan hon tillträdde tjänsten som HR-generalist på Akademikernas a-kassa.

– HR-generalist innefattar så mycket att det fanns tidigt i tanken att jobba som det för att få en bred erfarenhet. Men jag hade ingen målbild att jag ville jobba i den här branschen eller på den här typen av organisation, berättar Johanna Calemark, som har en kandidat i psykologi och tagit kurser inom arbetsrätt och ekonomi.

Efter examen från Linköpings universitet var Johanna konsult i ett år och provade på såväl stora som små företag, och när hon såg annonsen från en medlemsorganisation som Akademikernas a-kassa blev hon nyfiken.

– Att få jobba med något som känns viktigt och har samhällsnytta lockade mig.

Jag jobbar med samhällsnytta

Som HR-generalist arbetar Johanna brett och operativt.

– Jag jobbar framförallt med rekrytering och med ett projekt inom kompetensförsörjning, men även med olika HR-aktiviteter under året och personalfrågor som kan dyka upp.

Johanna tycker att Akademikernas a-kassa är en bra arbetsplats av flera skäl:

– Det är en bra kultur och sammanhållning. Vi jobbar mot samma mål, hjälps åt och lär oss mycket av varandra. Dessutom har vi även ett väldigt bra kollektivavtal, vilket är attraktivt.

Kompetensförsörjningsprojektet som Johanna arbetar med syftar till att utveckla och behålla personalen på Akademikernas a-kassa.

– I min roll har jag inte kontakt med våra medlemmar personligen, men det känns som att det vi gör för att förbättra och utveckla verksamheten i sin tur även gör det bättre för medlemmarna och det motiverar mig. Att få arbeta med ett så viktigt uppdrag som Akademikernas a-kassa känns fantastiskt.

Själv hoppas Johanna kunna stanna kvar länge.

– Jag tycker att det finns en stor utvecklingspotential här och så länge jag kan fortsätta utvecklas i min roll och inom HR så kommer jag att stanna, avslutar hon.