Intresset för språk och politik var startskottet för viljan att hjälpa arbetslösa

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Emeli Bessner, som sedan 2017 haft flera olika befattningar på Akademikernas a-kassa, har stora framtidsvisioner. Möjligheterna att avancera inom organisationen gör att hon nu kommer närmare dem.

Språk och politik är två ämnen som Emeli Bessner alltid varit intresserad av. Därför var det naturligt för henne att studera såväl statskunskap som arabiska på Uppsala universitet efter gymnasiet. Något som ledde till en kandidat i det förstnämnda och magister i det sistnämnda. För att lära sig mer arabiska och få träna på språket reste hon till Syrien, där hon gjorde praktik på Sveriges ambassad i Damaskus.

– Jag tycker att Mellanöstern är väldigt intressant och politiskt är det ju en central del av världen som har otroligt stor påverkan, säger hon.

Hemma i Sverige fick Emeli Bessner fortsatt användning av det arabiska språket då hon fick jobb på Kuwaits ambassad. Men det var när hon ett år senare började arbeta på Arbetsförmedlingen, där de behövde någon som kunde tala arabiska, som hon upptäckte att hennes hjärta även bultade för att hjälpa arbetslösa. Det fick henne att söka sig till a-kassan och 2017 började hon på Akademikernas a-kassa, där hon i dag har haft flera olika befattningar.

Jag får utlopp för mitt politiska intresse

– I mitt arbete på Akademikernas a-kassa får jag utlopp för mitt politiska intresse eftersom man på a-kassan exempelvis får uppleva strömningarna i samhället, eller huruvida det går bra eller dåligt för landets ekonomi.

När pandemin bröt ut i början av 2020 fick Emeli och hennes kollegor verkligen känna av hur det skakade på arbetsmarknaden.

– Det var en speciell tid. Vi på a-kassan kände av de ekonomiska svängarna, vi fick många nya medlemmar och jag kände verkligen att jag fick hjälpa till – både med människors privata trygghet och försörjning och att hålla igång Sveriges ekonomi.

Om man är student som snart ska kliva ut i arbetslivet – varför ska man då gå med i Akademikernas a-kassa?

– För att trygga sin försörjning så att man har en ekonomisk grundtrygghet om man plötsligt står utan arbete. Till skillnad från Försäkringskassan, som du får ersättning av om du är sjuk och som är öppen för alla, är arbetslöshetsförsäkringen en frivillig försäkring som finansieras av medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter. Därför är det angeläget att se till att vara försäkrad mot arbetslöshet.

Sedan årsskiftet arbetar du som återkravsansvarig, vad innebär det?

– Vi har tyvärr en del ärenden där det blivit fel. Medlemmen behöver då betala tillbaka de pengar som felaktigt betalats ut, egentligen oavsett anledningen att det blivit fel. Det kan låta som ett tråkigt jobb att vara den som behöver ta tillbaka pengar, men det är givande att jobba förebyggande för att det ska bli färre fel, kommunicera rätt, följa lagstiftningen, uppdatera våra rutiner och se till att vi har säkra rutiner när vi återkräver ersättningen. Att vi jobbar rättssäkert helt enkelt.

Det är viktigt att vi jobbar rättssäkert

Har du haft nytta av din utbildning under din tid på Akademikernas a-kassa?

– Ja, eftersom arbetslöshetsförsäkringen är ganska komplicerad. Det är väldigt mycket juridik och ett stort regelverk med många regler som man måste sätta sig in i. Det kräver att du ska kunna ta till dig mycket information, sålla och vara analytisk. Allt det fick jag lära mig i min utbildning på universitetet.

Du är politiskt intresserad och vill jobba samhällsnära – får du utlopp för det här?

– Ja, absolut. Akademikernas a-kassa verkar mitt i samhället. Vi berörs av arbetsmarknads-politiken, hur ekonomin fungerar och hur anställningsvillkoren är i olika branscher. 

Känner du att du utvecklas?

– Ja, dels har vi olika tjänster som man kan avancera till, dels många projekt, som det projektet jag håller i nu: hur vi kan förhindra återkrav. Vi som jobbar på Akademikernas a-kassa får också sätta oss in i olika frågor och jobba i grupp. Dessutom har vi många fortbildningar internt som man kan gå på.

Vad drömmer du om för din yrkesframtid?

– Jag vill förbättra mig inom juridiken och framöver vara den på a-kassan som tolkar och bestämmer hur vi ska tillämpa de regler som politikerna beslutar om. 

Kommer du att nå dit?

– Jag hoppas det!


 

Till artikelbiblioteket