Akademikernas a-kassa – ett viktigt kugghjul i samhället

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

På Akademikernas a-kassa verkar man för att ge ekonomisk trygghet och service till akademiker i arbetslivet. Att få göra skillnad i människors vardag på det sättet är något som gör dem till en lika avgörande som attraktiv arbetsgivare.

Det senaste åren har varit skakiga på många sätt, inte minst på arbetsmarknaden. Det är något som Akademikernas a-kassa, som arbetslöshetsförsäkrar och ger service till yrkesverksamma akademiker, minst sagt märkt av.

– Jag tror att vi fick 20 000 nya medlemmar på några dagar när arbetsmarknadsministern i början av coronapandemin uppmanade att gå med i a-kassan. Många insåg nog att allt kan hända och att a-kassan därför är en försäkring som ger trygghet, säger Annika Stenberg som arbetar som kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Annika Stenberg är utbildad samhällsvetare vid Uppsala universitet och har arbetat på Akademikernas a-kassa sedan 1988. Att hon varit på samma arbetsplats så pass länge finns det anledningar till:

– Mitt jobb är både roligt och viktigt på riktigt. Jag får vara med att göra skillnad för individer samtidigt som jag får bidra till förändring på ett högre plan, till den väl fungerande arbetsmarknaden och samhället. Det motiverar mig.

Mitt jobb är både roligt och viktigt på riktigt

Som Sveriges största a-kassa hjälper Akademikernas a-kassa enskilda individer att få ekonomiskt skydd om de skulle bli arbetslösa.

– Vi syftar också till att ge trygghet till de som jobbar och inte är arbetslösa, om man exempelvis vill byta jobb eller vidareutbilda sig. Ingen planerar för att bli arbetslös, men det kan hända alla.

Annika Stenberg förklarar att det kan vara lätt att glömma bort vikten av att försäkra sig just när det gäller sitt arbete. Men på samma sätt som andra försäkringar, som man tecknat utifall exempelvis en oväntad olycka skulle inträffa, kan man bli arbetslös utan att själv rå för det.

– Man kanske tänker att bara man är en smart och utbildad person så kommer man inte att hamna i arbetslöshet. Men de som blir arbetslösa är inte sämre på att planera och positionera sig, ibland är man bara på fel plats vid fel tillfälle. Det har många upptäckt de här åren.

För att vara med i Akademikernas a-kassa ska man vara akademiker, ha minst 150 högskolepoäng eller studera mot att få 180 högskolepoäng.

– Många har jobbat innan sina studier och då varit med i a-kassan. Fortsätter man att vara medlem även under studieperioden har man ett upparbetat skydd om man skulle hamna i en arbetslöshetsperiod precis när studierna är klara.

Från 14 till 130

När Annika Stenberg började på Akademikernas a-kassa var de 14 anställda, idag är de runt 130 stycken som, när de inte jobbar hemifrån, arbetar på kansliet på Södermalm i Stockholm. Genom åren har Annika haft flera olika roller, men alla har varit kopplade till kommunikation på ett eller annat sätt.
Ett utvecklande jobb där man lär sig mycket

– Idag jobbar jag dels med den interna och externa kommunikationen, dels med att leda arbetet med att ansluta medlemmar och förklara på individnivå för dem som hör av sig till oss. Jag utför också pr-arbete mot lagstiftare, politiker och politiska tjänstemän för att berätta hur systemet fungerar. Det är ett utvecklande jobb där jag lär mig mycket om människor, om mig själv och hur samhället fungerar.

Efter över 30 år trivs Annika Stenberg fortfarande bra på Akademikernas a-kassa, kanske främst för att hennes arbete får betyda något för andra människor.

– Det som ofta är värst i människors liv är att leva med en ovisshet. Det vi kan göra är att berätta hur det kommer att bli och därmed stå för en trygghet. Att få vara med och göra skillnad i andra människors vardag på det sättet känns otroligt meningsfullt. Det vill jag fortsätta med, avslutar Annika Stenberg.