Text: Lisa Wallström/Commercial Content 

A-kassan är viktig för att få en trygg start i arbetslivet. Trots detta är det många unga som väljer att stå utanför. Amie Berglund, privatekonomisk analytiker på SEB, har varit en av dem.

– När jag började arbeta pratades det mer om pensionssparande än om a-kassa, säger hon.

Varför oroa sig för arbetslöshet när man precis har fått sitt första jobb? Det är tydligt att många unga tänker så. Arbetslöshetsrapporten 2023, med statistik från SCB och Arbetsförmedlingen, talar sitt tydliga språk. Ju yngre, desto mindre intresserad av att vara medlem i en a-kassa. Det är något som Amie Berglund, privatekonomisk analytiker på SEB, känner igen sig i.

– Det var först när inflationen började stiga efter covidåren och man funderade på hur det skulle påverka arbetsmarknaden som det blev aktuellt för mig att gå med i a-kassan, säger hon.

Amie Berglund började studera till civilekonom direkt efter gymnasiet och var 23 år gammal när hon 2019 tog sin universitetsexamen. Då var ekonomin stabil.

– Att bli av med sin anställning kändes inte alls aktuellt. Tanken på att försäkra sin inkomst fanns inte då, som jag minns det. Vi pratade mer om pensionssparande. Jag tror många i min ålder resonerade likadant, att eget sparande prioriterades framför a-kassan, säger Amie Berglund.

Det senaste decenniet har inflationen och bolåneräntan varit extremt låg. Samtidigt har bostadspriserna och börsen stigit. Arbetsmarknaden för dem med eftergymnasial utbildning har också varit god. Reallönerna har dessutom ökat, vilket inneburit en ständigt förbättrad köpkraft.

– Väger man ihop allt det där så är det kanske naturligt att många unga har lagt mindre fokus på att gå med i a-kassan, säger Amie Berglund.

Men det är synd, menar hon. A-kassan är en billig försäkring som kan bidra till att minska den oro som många unga i dag känner. Enligt Ungdomsbarometerns Generationsrapport 2024, baserad på intervjuer med 15 000 ungdomar i åldern 15–24 år, uppfattar 58 procent livet som tryggt. För fem år sedan var siffran 71 procent.

Det är synd att behöva använda sin buffert för att hålla sig flytande om man skulle bli av med jobbet

Därför är det viktigt att försäkra sin inkomst genom medlemskap i a-kassan. Annars är risken, påpekar Amie Berglund, att det egna sparandet en dag måste användas till löpande utgifter:

– Det är synd att behöva använda sin buffert för att hålla sig flytande om man skulle bli av med jobbet.