Text: Andreas Utterström/Commercial Content |Foto: Frilans finans, Jenny Jurnelius och Rickard L Eriksson 

Företagare eller anställd? För den som ansöker om ersättning från a-kassan är det en viktig skillnad. Så vad gäller för den som fakturerar via ett egenanställningsföretag? Vi reder ut begreppen.

Företag som Cool Company och Frilans Finans erbjuder kunderna att fakturera utan att kunderna har egna företag. För detta tar aktörerna som erbjuder sådana tjänster en avgift på några procent av varje fakturerat belopp.

Hur många i Sverige som använder tjänsterna är oklart. Frilans Finans uppger att bolaget hjälpt 150 000 egenanställda att skicka en miljon fakturor. Konkurrenten Cool Company skriver på sin webbplats att ”över 80 000 frilansare har fakturerat utan eget företag med oss”.

I marknadsföringen verkar allt enkelt. Kunden slipper starta bolag med allt pappersarbete som det innebär.

Men om samma person ska begära ersättning från a-kassan blir det mer komplicerat. Uttrycket ”egenanställning” används ofta i marknadsföringen, men finns inte i lagen.

Knäckfrågan blir då om en person som fakturerat utan ett eget företag ska betraktas som arbetstagare, alltså anställd, eller företagare. Och det är något som har stor betydelse.

Vi har en förändrad arbetsmarknad där det skapats nya typer av jobb och anställningsformer

En företagare får inte bedriva verksamhet och samtidigt begära ersättning från a-kassan. Då måste företaget läggas vilande. En arbetstagare som jobbar deltid får däremot begära ersättning från a-kassan.

Så vad gäller då för den medlem i a-kassan som använder någon av de tjänster där man fakturerar utan att ha eget företag? 

Frågan kräver en individuell bedömning innan den får ett svar.

– Vi har en förändrad arbetsmarknad där det skapats nya typer av jobb och anställningsformer som inte ryms inom de definitioner man en gång tagit fram, säger Petter Broman som jobbar med statistik och analys på Akademikernas a-kassa.

Om medlemmen söker ersättning kommer a-kassan att göra en helhetsbedömning. Ju mer anställningslika förhållanden, desto större chans att medlemmen anses vara arbetstagare och därmed kan få ersättning på deltid.

Sannolikheten ökar om det till exempel finns ett längre avtal, om antalet arbetstimmar är specificerade eller om arvodet betalas ut månadsvis.

– Kan man själv välja ska man undvika att få ett arvode som betalas ut i en klumpsumma eftersom det minskar chansen att betraktas som arbetstagare, säger Petter Broman. 

Medlemmens historik på arbetsmarknaden tas också med i bedömningen. 

– Det ser så olika ut för våra medlemmar att det är svårt att säga något generellt. Jag förstår att många tycker att det här är krångligt, för det är ju något av en gråzon. Men ju mer information vi på a-kassan kan få i förväg, desto bättre, säger Petter Broman.
 

Hur ser då de svenska aktörerna som erbjuder den här typen av faktureringstjänster själva på a-kassornas regler? 

Cool Company skriver på sin webbplats att det finns ”en osäkerhet hos a-kassornas handläggare om hur reglerna ska tolkas”.

Konkurrenten Frilans Finans är mer självsäker. På webbplatsen står att bolagets bedömning är att ”egenanställda”, alltså deras kunder, ska ”likställas med en arbetstagare”.

– Det är inte lagen som har varit ett problem i 25 år, utan kassornas tillämpning av den, säger Stephen Schad, vd på Frilans Finans.

Han menar att a-kassorna agerar på ett sätt som ”för LO:s och TCO:s ideologiskt grundade kamp för tillsvidareanställningen som norm”. 

– Detta är det mörkaste kapitlet i svensk myndighetsutövning jag sett under mina 25 år i arbetsmarknadens tjänst, säger Stephen Schad.

Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa, håller inte med:

– Vi vill aldrig stå i vägen för människors möjlighet att arbeta och gör det bästa vi kan för att medlemmarna ska få den ersättning de har rätt till.

Katarina Bengtson Ekström betonar att a-kassan ska vara en ekonomisk trygghet inte bara för anställda, utan också för företagare.

– Men eftersom a-kassan inte får vara en utfyllnad i företag med dålig lönsamhet, och att det ska gå att säkerställa att en företagares intäkter motsvarar det arbete hen har utfört, ser reglerna för företagare och anställda olika ut. Om man räknas som företagare eller anställd avgör alltså vilket regelverk vi ska tillämpa, säger hon.


 

Att på egen hand sätta sig in i reglerna är komplicerat för den enskilde medlemmen. Så hur ska någon som funderar på att använda de tjänster som erbjuds av så kallade egenanställningsföretag tänka?

Petter Broman på Akademikernas a-kassa har ett enkelt råd:

– Hör av dig till oss i förväg så kan vi hjälpa dig och förklara vad som gäller för just ditt uppdrag.