Text: Lisa Wallström/Commercial Content | Bild: Sveriges Ingenjörer, Unsplash

Att byggbranschen har det tufft påverkar många yrkesgrupper. Även välutbildade ingenjörer riskerar att bli arbetslösa och tvingas söka nya jobb. Under omställningsperioden ger a-kassan trygghet.

Just nu slår lågkonjunkturen hårt mot svensk ekonomi. Under januari och februari 2024 ökade antalet konkurser i de flesta branscher, jämfört med året innan. Byggindustrin är en av de värst drabbade. I januari 2024 ökade konkurserna med 52 procent jämfört med samma månad året innan, enligt siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer märker att de medlemmar som arbetar i byggsektorn, eller i en närliggande bransch, påverkas.

– Men många hittar nya jobb relativt snabbt. Omställningen är ganska god, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Den slutsatsen drar hon utifrån de två vanligaste frågorna som medlemmarna just nu ställer:

– Dels behöver man hjälp med förhandlingar kring arbetsbrist, dels har man frågor kring nya anställningsavtal och lönenivåer. Så för oss är det liksom gas och broms samtidigt.

Även om ingenjörer har goda möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete, är det viktigt att trygga ekonomin under omställningsperioden.

– När man är mellan anställningar är a-kassan en stor trygghet så att man kan ägna sig åt att söka jobb och fokusera på att komma igång igen, säger Camilla Frankelius.

Men även om a-kassan ger en bra grund att stå på tycker Camilla Frankelius att man också bör ha den inkomstförsäkring som många fackförbund erbjuder.

När man är mellan anställningar är a-kassan en stor trygghet så att man kan ägna sig åt att söka jobb och fokusera på att komma igång igen

– Normalt sett har ju våra medlemmar en så pass hög lön att man får tufft att klara sig på enbart a-kassa. I alla fall om man har inrättat sitt liv efter den lön man har haft, säger hon.

Camilla Frankelius ser ändå hoppfullt på framtiden.

– Ingenjörer har bred kompetens. Det gör dem till en väldigt attraktiv grupp som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Nato-medlemskapet, med alla nya frågor kring beredskap och säkerhet, bidrar till att vår kompetens efterfrågas. Samma sak med elektrifieringen av vårt samhälle och den gröna industrin.