Ändrade regler i a-kassan

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av coronaviruset.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om förändringar i a-kassans regler och ersättningsnivåer. Vissa regler är tillfälliga, andra gäller tillsvidare. Beslut fattas av riksdagen den 16 december.

This information in English

För den som bli arbetslös gäller att man ska fortsätta att söka och ta jobb i de branscher där man just nu behöver anställa. Grunden för att få ersättning är att man är registrerad på arbetsförmedlingen och att man både har arbetat och är medlem i en a-kassa – se detaljer om arbetsvillkor och medlemsvillkor nedan.

Beslut fattas i december

Den 16 december fattar riksdagen beslut om förslagen att behålla lättnaderna i arbetsvillkoret och ersättningsnivåerna. När det gäller företagares möjlighet att pausa verksamheten kommer regeringen att lägga fram förslag i början på nästa år. Vi på a-kassan planerar utifrån att riksdagen kommer att säga ja till förslagen.

Arbetsvillkoret

När arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. Man behöver under den senaste tolvmånadersperioden ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalendermånad.

Alternativregeln

Ändringen av alternativregeln gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning. Man ska ha arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. 

Medlemsvillkoret

När medlemsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning baserad på inkomsten. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad återigen som en (1) månad.

Exempel på när medlemsvillkoret uppfylls

Jag blev medlem 1 november 2020
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 november 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 maj 2021.

Jag blev medlem 1 december 2020
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 december 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 september 2021.

Jag blev medlem 1 januari 2021
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 januari 2021 uppfyller medlemsvillkoret 1 januari 2022.

Karensen återinförs

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan man få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Den regeln återinförs den 4 januari 2021.

Maxersättning

De första 100 dagarna kan man som mest få 1 200 kronor före skatt i ersättning. Från dag 101 är maxersättningen 1 000 kronor före skatt per dag. Beslut om fortsatt höjd ersättning fattas av riksdagen i december 2020.

Grundersättning

Den som har arbetat heltid det senaste året, men ännu inte uppfyllt medlemsvillkoret kan maximalt få 510 kronor före skatt per dag - 11 220 kronor per månad om man uppfyller villkoren för grundersättning. Det minsta beloppet man kan få per dag är 255 kronor före skatt. Grundersättningen beräknas på arbetstiden och inte på inkomsten. Beslut om fortsatt höjd ersättning fattas av riksdagen i december 2020.

Företagare kan pausa verksamheten

Du som driver ett eget företag kan lägga verksamheten vilande för att kunna få a-kassa fastän du har verksamheten kvar. Tidigare var det begränsat till en gång vart femte år, men det är nu möjligt till och med 2021. Pausa verksamheten när du ansöker om ersättning hos oss – företaget behöver inte läggas vilande hos Skatteverket/Bolagsverket. Är ni flera delägare behöver samtliga pausa verksamheten Tillfälliga regler för företagare

Ändrade regler i a-kassan

Flera regler i a-kassan har ändrats under corona. Några är tillfälliga, andra gäller tillsvidare.

Läs mer här