Tillfälliga regler i a-kassan

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 2020 med anledning av coronaviruset.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättningsnivåer. Reglerna är tillfälliga och gäller som längst till 3 januari 2021. 

Den 21 september föreslog regeringen att de höjda ersättningsnivåerna ska kvarstå till och med 2022. Vi uppdaterar så snart beslut är fattat.

This information in English

För den som bli arbetslös gäller att man ska fortsätta att söka jobb i de branscher där man just nu behöver anställa. Man ska också vara beredd på att ta arbete när det vänder till det positiva på arbetsmarknaden.

Arbetsvillkoret

När arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. Under 2020 sänks kraven för att uppfylla arbetsvillkoret från 80 till 60 timmar per månad. Man behöver under den senaste tolvmånadersperioden ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalendermånad.

Alternativregeln ändras också tillfälligt

Ändringen av alternativregeln gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning. Man ska ha arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. 

Medlemsvillkoret

Denna ändring gäller beslut som är fattade från och med den 13 april 2020. När medlemsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning baserad på inkomsten. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. För den som sökt ersättning före den 13 april 2020 gäller fortfarande att man måste ha varit med i 12 månader för att få ersättning grundad på inkomsten.

Exempel på när det förkortade medlemsvillkoret uppfylls

Vilka har ett uppfyllt medlemsvillkor den 1 april?
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan senast 1 juli 2019.

Vilka har ett uppfyllt medlemsvillkor den 1 maj?
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 augusti – 1 november 2019.

Vilka har ett uppfyllt medlemsvillkor 1 juni?
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 december 2019 - 1 mars 2020

Vilka har uppfyllt ett medlemsvillkor 1 juli?
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan senast 1 april.

Gäller för nya ansökningar om arbetslöshetsersättning där a-kassan fattar beslut fr.o.m. 13 april 2020

Slopad karens

Karensen slopas. Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. 

Höjd maxersättning

Detta gäller alla tidrapporter från och med vecka 16 2020. Som mest kan man få 80 procent av 33 000 kronor. Högsta ersättning de första 100 dagarna höjs alltså från 910 kronor till 1200 kronor brutto per dag. Det betyder att du som har jobbat heltid kan få upp till 26 400 kronor per månad om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Har du ersättning nu och ännu inte förbrukat de första 100 dagarna höjs också din ersättning om du haft en inkomst över 25 025 kronor. För dig som redan fått 100 dagar av din ersättningsperiod så är högsta möjliga dagpenning 1 000 kronor från och med den 29 juni 2020.

Höjd grundersättning

Detta gäller alla tidrapporter från och med vecka 16 2020. Den som har arbetat heltid det senaste året, men ännu inte varit betalande medlem i tre månader kan maximalt få 510 kronor brutto per dag - 11 220 kronor per månad om man uppfyller villkoren för grundersättning. Det minsta beloppet man kan få per dag är 255 kronor brutto. Grundersättningen beräknas på arbetstiden och inte på inkomsten. Du som har grundersättning kommer alltså att få ditt belopp höjt.

Företagare kan pausa verksamheten

Du som driver ett eget företag kan lägga verksamheten vilande under 2020 för att kunna få a-kassa fastän du har verksamheten kvar. Pausa verksamheten när du ansöker om ersättning hos oss – företaget behöver inte läggas vilande hos Skatteverket/Bolagsverket. Är ni flera delägare behöver samtliga pausa verksamheten Tillfälliga regler för företagare

Tillfälliga regler i a-kassan 2020

Under 2020 gäller ett antal tillfälliga regler i a-kassan. Höjd ersättning, slopad karens och förkortat medlemsvillkor.

Läs mer här