Ändrade regler i a-kassan

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av covid.

För att möta den påverkan som pandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om förändringar i a-kassans regler och ersättningsnivåer. Här är en sammanställning.

This information in English

För den som bli arbetslös gäller att man ska fortsätta att söka och ta jobb i de branscher där man just nu behöver anställa. Grunden för att få ersättning är att man är registrerad på arbetsförmedlingen och att man både har arbetat och är medlem i en a-kassa – se detaljer om arbetsvillkor och medlemsvillkor nedan.

Arbetsvillkoret

När arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. Man behöver under den senaste tolvmånadersperioden ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalendermånad.

Alternativregeln

Ändringen av alternativregeln gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning. Man ska ha arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. 

Medlemsvillkoret

När medlemsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning baserad på inkomsten. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad återigen som en (1) månad.

Exempel på när medlemsvillkoret uppfylls

Jag blev medlem 1 november 2020
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 november 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 maj 2021.

Jag blev medlem 1 december 2020
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 december 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 september 2021.

Jag blev medlem 1 januari 2021
Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 januari 2021 uppfyller medlemsvillkoret 1 januari 2022.

Maxersättning

De första 100 dagarna kan man som mest få 1 200 kronor före skatt i ersättning. Från dag 101 är maxersättningen 1 000 kronor före skatt per dag. 

Grundersättning

Den som har arbetat heltid det senaste året, men ännu inte uppfyllt medlemsvillkoret kan maximalt få 510 kronor före skatt per dag - 11 220 kronor per månad om man uppfyller villkoren för grundersättning. Det minsta beloppet man kan få per dag är 255 kronor före skatt. Grundersättningen beräknas på arbetstiden och inte på inkomsten. 

Företagare kan pausa verksamheten

Du som driver ett eget företag kan lägga verksamheten vilande för att kunna få a-kassa fastän du har verksamheten kvar. Tidigare var det begränsat till en gång vart femte år, men det är nu möjligt under hela 2023. Pausa verksamheten när du ansöker om ersättning hos oss – företaget behöver inte läggas vilande hos Skatteverket/Bolagsverket. Är ni flera delägare behöver samtliga pausa verksamheten Tillfälliga regler för företagare

Korttidsarbete och korttidspermittering

Om man deltar i korttidsarbete kan man inte få arbetslöshetsersättning för tiden som omfattas av korttidsarbetet. Om man utöver korttidsarbetet är arbetslös kan man få ersättning för den tid som inte avser korttidsarbetet.

Skulle man bli arbetslös efter en period med korttidsstöd är tiden överhoppningsbar. Det innebär att tiden inte negativt påverkar storleken på a-kassan utan den fastställs utifrån den ordinarie lön man haft innan tiden med korttidsarbete, om det är förmånligare.

Läs mer om hur vi räknar ut ersättning