Arbetsgivarintyg

Begär det i Mina sidor

Grunden för att man ska kunna få a-kassa är att man har arbetat. För att visa att man har arbetat behövs ett signerat arbetsgivarintyg som man begär och tar emot i Mina sidor. Ofta blandas det ihop med anställningsbeviset, men de innehåller olika uppgifter

Begär arbetsgivarintyget i Mina sidor

  1. Begär ditt arbetsgivarintyg i Mina sidor under E-tjänster. När du fyller i vilken arbetsgivare och vilken period du behöver intyg för, går frågan direkt till arbetsgivaren. Oftast är det löneadministratören som fyller i det.
  2. Om arbetsgivaren signerar det med BankID kommer det in i Mina sidor.
  3. Under fliken Nya arbetsgivarintyg godkänner du sedan arbetsgivarintyget.
  4. Vi handlägger ditt ärende.

Logga in i Mina sidor med BankID

Minst 12 månader ska redovisas

Vi behöver arbetsgivarintyg för de tolv senaste månaderna som du har arbetat. Om du inte har arbetat 12 månader, behöver vi intyg på alla de månader som du har jobbat. Är det så att du någon månad har arbetat mindre än 60 timmar på grund av sjukdom, heltidsstudier eller föräldraledighet ska arbetsgivaren redovisa en månad extra bakåt i tiden.

Tidigast sista arbetsdagen

Arbetsgivarintyget kan fyllas i först när anställningen upphört eftersom den sista arbetade dagen behöver finnas med på intyget.

Arbetstid, inkomst och frånvaro

På arbetsgivarintyget finns alla viktiga uppgifter som vi behöver om anställningen. Allt från varför den avslutades till lön och hur mycket man arbetat. Där framgår om man varit sjuk, föräldraledig eller om man har arbetat extra. Därför kan man inte ersätta arbetsgivarintyget med ett anställningsbevis eller tjänstgöringsintyg.

Vill inte arbetsgivaren fylla i?

Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att fylla i arbetsgivarintyget. Om man behöver hjälp med att få sitt intyg kan man be facket om hjälp. Vi kan också hjälpa till om det behövs.

Arbetsgivarintyget syns under Mina dokument

Så snart arbetsgivaren skickat intyget får du meddelande om det och kan se det under Mina dokument i Mina sidor. Din handläggare får också veta att det kommit in för att snabbt kunna handlägga ditt ärende.

Har du inte Mina sidor?

Här kan du ladda ner blanketten Arbetsgivarintyg (pdf)

Här kan du ladda ner blanketten Komplettering till Arbetsgivarintyg (pdf) Denna blankett fylls endast i om man har haft OB-ersättning, sjuklön etc.