När du kommer fram

När du har kommit fram skriver du in dig på den lokala arbetsförmedlingen och visar upp intyg U2. Fortsätt vara medlem hos oss och skicka in dina tidrapporter som vanligt. Din ersättning betalas ut när vi har fått meddelande från den utländska arbetsförmedlingen om att du har skrivit in dig.

Ibland måste du ha ett nationellt ID-nummer eller socialförsäkringsnummer för att kunna skriva in dig på den lokala arbetsförmedlingen. Ta därför reda på hur det går till att få ett sådant, gärna före din avresa.

Din ersättning under intygsperioden

Anmäl dig inom sju dagar

Du måste skriva in dig på den lokala arbetsförmedlingen inom sju dagar räknat från avresedagen för att det inte ska bli avbrott i din ersättning. Tidsfristen anges på intyg U2 under punkt 2.3.

Du ska visa upp intyg U2 när du skriver in dig. Ta gärna en kopia av intyget till dig själv ifall du måste lämna det ifrån dig. Spara alla handlingar du får från den lokala arbetsförmedlingen.

Reser du tidigare

Har du rest ut före avresedatum på intyg U2 kan du få ersättning först från och med det datum som anges som avresedag på intyget. Du kan under den perioden inte få ersättning alls från a-kassan, eftersom du befinner dig utomlands. Fyll i Kan inte ta arbete på tidrapporten.

Anmäler du dig senare

Registrerar du dig efter tidsfristen blir det ett avbrott i din ersättning fram till dess du är anmäld på den lokala arbetsförmedlingen.

Vi betalar ut ersättningen

Du ska fortsätta att skicka in tidrapporter precis som om du hade varit kvar i Sverige. Ersättningen sätts in på ditt svenska bankkonto. Om du vill ersättningen till utländskt konto ska du anmäla kontouppgifterna till Swedbank. För mer information kring hur du går tillväga vänligen kontakta oss. 

Det är den lokala arbetsförmedlingen som bestämmer villkoren för ditt arbetssökande och hur kontakten mellan er ska se ut under intygsperioden.

Vi kan inte betala ut ersättning förrän den behöriga, utländska myndigheten har informerat oss om vilken dag du skrev in dig på arbetsförmedlingen. Denna information får vi på ett särskilt intyg som används inom EU/EES.

Det är viktigt att du visar upp intyg U2 första gången du besöker den lokala arbetsförmedlingen. Då vet handläggaren att din registrering, i normalfallet, ska rapporteras in till en regional eller central myndighet. Det är sedan vanligtvis denna myndighet som utfärdar och skickar intyg till oss. Det kan vara bra att veta att intyget har beteckningen U009 men det är osannolikt att handläggaren på arbetsförmedlingen känner till detta. Du ska alltså inte själv begära detta intyg av den lokala arbetsförmedlingen utan avvakta deras handläggning.

Fortsätt vara medlem hos oss

Det är viktigt att du fortsätter vara medlem hos oss och betalar dina medlemsavgifter under intygsperioden. Annars kan vi inte betala ut ersättning. Om du inte redan betalar medlemsavgiften via autogiro eller e-faktura rekommenderar vi att du skaffar det.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen

Under tiden du söker arbete utomlands med intyg U2 behöver du inte också söka arbete i Sverige. Trots det kan det hända att Arbetsförmedlingen skickar meddelanden till både dig och oss om att du exempelvis inte har kommit till ett möte eller inte har skickat in en aktivitetsrapport. Sådana meddelanden påverkar inte din ersättningsrätt under intygsperioden. Om vi får ett sådant meddelande kommer vi att kontakta dig via Mina sidor med denna information.

Om du får arbete

Man ska vara försäkrad i det land där man arbetar. Rätten till ersättning från oss upphör och det är viktigt att du meddelar både oss och arbetsförmedlingen att du fått jobb. Läs mer här

Om du åker hem

Vill du resa till Sverige under pågående intygsperiod och utnyttja resterande del av perioden senare måste du meddela IAF innan du reser tillbaka. Tänk på att avanmäla dig från den utländska arbetsförmedlingen när du reser och anmäla dig på arbetsförmedlingen i Sverige när du har kommit hit för att inte riskera avbrott i ersättningen.

Kontakt

Du kan alltid nå oss via utland@akademikernasakassa.se eller ringa oss på 08-412 33 00. Vi skickar meddelanden och eventuella beslut under din resa till Mina sidor. Hör av dig till oss om du även vill ha besluten i pappersformat.