Inom EU/EES och i Schweiz ingår arbetslöshetsförsäkringen i socialförsäkringssystemet. Det innebär att man omfattas automatiskt så snart man börjar arbeta och betala skatt. Så snart man börjar jobba kan man avsluta medlemskapet Akademikernas a-kassa. 

I de allra flesta länder inom EU/EES (och i Schweiz) ingår arbetslöshetsförsäkringen i det allmänna sociala trygghetssystemet. Man omfattas därför av detta så snart du börjar arbeta och betala skatt.

Det är bara i Sverige, Danmark och Finland som arbetslöshetsförsäkringen helt eller delvis hänger samman med medlemskap i en a-kassa. Enbart i dessa länder behöver man alltså ansöka om att få bli medlem respektive avsluta medlemskap när man byter arbetsland.

Mer om Danmark och Finland

Undantag: fortsätt vara med i a-kassan

I dessa fall ska du fortsätta vara medlem i Akademikernas a-kassa även om du flyttat inom EU/EES/Schweiz.

  • Viss offentlig anställning (exempelvis svenskt universitet eller svensk ambassad).
  • Om man blir utsänd av svensk arbetsgivare (med A1 beslut).
  • Om man arbetar både i Sverige och i ett annat medlemsland.

Mer om undantagen

Intyg A1 från Försäkringskassan

Om man arbetar i två länder ska man ansöka om intyg A1 hos Försäkringskassan. Då får man ett beslut om vilket lands försäkring man omfattas av. Vi behöver intyget både när det gäller medlemskapet och även vid ersättningsärenden. Du kan antingen ladda upp intyget i Mina sidor eller skicka det per post.

Fyll i ansökan om A1

Försäkringsperioder tillgodoräknas

Medlemsperioder i Sverige och utländska försäkringsperioder kan läggas samman så att medlemsvillkoret uppfylls.

För att få ersättning baserad på inkomsten ska man:

  • uppfylla arbetsvillkoret enligt svensk försäkring
  • ha varit försäkrad i minst 12 sammanhängande månader i tidigare arbetsland och/eller Sverige före arbetslösheten.

Så här gör du för att undvika glapp

För att inte råka ut för glapp mellan försäkringsperioderna när man börjar eller slutar ett arbete i en annan medlemsstat gör man så här:

  • fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa till man vet att man omfattas av arbetslandets socialförsäkringar.
  • ansök om nytt medlemskap omedelbart om utlandsarbete upphör. Vänta inte till att man faktiskt har återvänt till Sverige.

Ingen försäkring för företagare

En del länder har ingen arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Ta reda på hur det är i det land du kommer att arbeta.