För att kunna få fortsatt ersättning i din pågående ersättningsperiod måste du komma tillbaka till Sverige senast den dag ditt intyg U2 upphör att gälla. Återvänder du senare riskerar du att helt förlora din rätt till ersättning. Anmäl dig på arbetsförmedlingen igen. Har du arbetat utomlands gäller samma regler för dig som för alla andra som har jobbat inom EU/EES eller i Schweiz.

Återvänd inom intygsperioden

Om du återvänder måste du vara tillbaka i Sverige senast på det datum din ersättningsrätt enligt intyg U2 upphör (punkt 2.2.1). Du kan anmäla dig senare på arbetsförmedlingen men det är först när du åter är registrerad där som vi kan fortsätta betala ut ersättning.

Trots att du troligtvis inte har varit avanmäld från arbetsförmedlingen under din U2-resa måste du alltså gå dit och registrera att du åter söker ersättning i Sverige. Vi får oftast meddelande om detta direkt från arbetsförmedlingen men det händer att vi måste be dig om ett intyg.

Observera att det är när du faktiskt har återvänt till Sverige som avgör om du har kommit tillbaka i rätt tid, inte när du har registrerat dig på arbetsförmedlingen. Du kan styrka din återresa med till exempel en kopia av din flygbiljett.

Om du återvänder för sent

Återkommer du till Sverige efter intygsperiodens slut och inte har arbetat utomlands förlorar du i normalfallet rätten till fortsatt ersättning i Sverige. Vi kan i undantagsfall besluta om utsträckt tid för dig som har återvänt för sent.

Har du återvänt för sent och vi inte anser att du har haft godtagbara skäl prövar vi alltid om du uppfyller villkoren för att beviljas en helt ny ersättningsperiod.

Om du återvänder efter arbete utomlands

För dig som återkommer till Sverige efter intygsperioden på grund av att du har arbetat utomlands gäller andra regler. Du kommer att vara i samma situation som vem som helst som har haft ett arbete inom EU/EES eller i Schweiz och därefter kommer tillbaka till Sverige som arbetslös. Läs mer här.