Rekommenderad

Vi behöver ett arbetsgivarintyg

SIDA

Grunden för att man ska kunna få a-kassa är att man har arbetat. För att visa att man har arbetat behövs ett signerat arbetsgivarintyg som man begär och tar emot i Mina sidor. Ofta blandas det ihop med anställningsbeviset, men de innehåller olika uppgifter.


Anställd

SIDA

Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget begär du av arbetsgivaren sista arbetsdagen. Det styrker hur mycket du arbetat, hur mycket du tjänat och om du varit bo...


Föräldraledig

SIDA

Föräldraledighet kan förlänga kvalifikationstiden För varje månad som du varit föräldraledig minst halvtid lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader...


Sök ersättning

SIDA

Lugn, vi hjälper dig Vårt mål är att du ska få dina pengar inom en månad. För att nå det målet behöver vi hjälpas åt. Vi har samlat all information som är bra att känna till fö...


Om ersättningen

SIDA

Din ersättning grundas på arbete Arbete är grunden för a-kassan. Hur mycket pengar man får från a-kassan beror både på hur mycket man har tjänat och hur mycket man arbetat. Har...


Ferielön

SIDA

Har man fått ferielön kan man inte få ersättning för delen av sommarlovet som ferielönen gäller. Det gäller också om man deltidsarbetar som lärare och får a-kassa för resterand...


Avgångsvederlag

SIDA

När man fått avgångsvederlag måste man registrera sig hos arbetsförmedlingen direkt när anställningen upphör för att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkrin...


Uppdrag

SIDA

Om man blivit erbjuden ett uppdrag måste vi bedöma om det räknas som anställning eller företag. Räknas det som företag har man inte rätt till någon ersättning så länge som verks...


Doktorand/Forskare

SIDA

En doktorandtjänst räknas som arbete och kan räknas in i arbetsvillkoret. Men att doktorera räknas också som att studera och det betyder att man måste ha avslutat eller avbrutit...


Ersättningsnivå

SIDA

Ersättning baserad på inkomsten Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 25 025 kronor elle...