Uppdrag

SIDA

Om man blivit erbjuden ett uppdrag måste vi bedöma om det räknas som anställning eller företag. Räknas det som företag har man inte rätt till någon ersättning så länge som verks...


Doktorand/Forskare

SIDA

En doktorandtjänst räknas som arbete och kan räknas in i arbetsvillkoret. Men att doktorera räknas också som att studera och det betyder att man måste ha avslutat eller avbrutit...


Ersättningsnivå

SIDA

Ersättning baserad på inkomsten Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 25 025 kronor elle...


Bisyssla anställning

SIDA

Bisyssla är ett extraarbete som man haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan man blev arbetslös. En bisyssla påverkar inte a-kassan, eftersom man visat att m...


Ny ersättningsperiod om dagarna tar slut

SIDA

När det är 70 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av För...


Regler & villkor

SIDA

Här har vi samlat alla regler och villkor i arbetslöshetsförsäkringen – din viktigaste försäkring. Fullständiga villkor finns på riksdagens webbplats. Arbetsgivarintyget behövs...


Så räknar vi

SIDA

Vi räknar alltid på 12 månader, även om man arbetat kortare tid. Har man haft en heltidsanställning och varit frånvarande kan den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten bli lä...


1 2