Föräldraledighet kan förlänga kvalifikationstiden

För varje månad som du varit föräldraledig minst halvtid lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader. För att tiden ska kunna förlängas krävs något av detta:

  • Barnet var yngre än två år när du var föräldraledig.
  • Du har tagit minst fem dagars halv föräldrapenning per vecka när barnet är 2+.

60 timmars arbete räknas alltid

Har man arbetat 60 timmar eller mer per månad under föräldraledigheten räknar vi på det deltidsarbetet och vi hoppar aldrig över månaden.

Vad ska jag skicka in?

 

aea icon with text

Arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna.

aea icon with text

Formuläret Sök ersättning ger oss den information vi behöver och dig en lista på eventuella intyg som behöver laddas upp.

aea icon with text

Formuläret Egen uppsägning fyller du som sagt upp dig själv i. Om det var mindre än 112 kalenderdagar sedan du avslutade anställningen.

150 extra dagar

Har du barn under 18 och är arbetslös när din period på 300 dagar har gått samkör vi våra register med Försäkringskassan och du får 150 dagar extra. Detta görs när dina 300 dagar tagit slut. Du behöver inte göra något - fortsätt bara tidrapportera.

Allt om tidrapporten

Har du sagt upp dig?

När man säger upp sig är avstängningen alltid överspelad 112 kalenderdagar efter anställningen upphörde. Har man sagt upp sig i slutet av föräldraledigheten kan man få ersättning efter man eventuellt varit avstängd.

Allt om egen uppsägning

Arbetsgivarintyg behövs alltid

Din arbetsgivare är skyldig att utfärda ett intyg. Du begär det i Mina sidor.

Läs mer om arbetsgivarintyget

Vad gäller när man är arbetslös?

Barnomsorgen måste vara ordnad

Det har ingen betydelse om barntillsynen är privat eller kommunal. Det går bra om till exempel mor- och farföräldrar kan ställa upp. Huvudsaken är att den är ordnad så du kan ta ett jobb när du får det. 

Söker du heltidsarbete? 

Om man redan före arbetslösheten vet att man kommer att kombinera a-kassa med föräldrapenning måste man tänka rätt. Om man vill ha heltidsarbete och har barnomsorgen ordnad så att någon kan ta barnen på heltid fyller man i 40 under arbetsmöjligheter.

Söker du deltidsarbete?

Har man tänkt att man endast vill och kan arbeta deltid framöver så kanske det inte finns någon tid för oss att ersätta. Testa vår dagberäknare. Ange "Kan inte ta arbete" de timmar du kommer att ta ut föräldrapenning. 

All föräldraledighet på tidrapporten

Fyll i föräldraledighet på tidrapporten om du vill vara föräldraledig på deltid när du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även garantidagar.

Ansökan om tillfällig föräldrapenning (VAB)

Anmäl tillfällig föräldrapenning (VAB) till Försäkringskassan om ditt barn blir sjukt. Du har inte rätt till ersättning från a-kassan när du är hemma med sjukt barn. På tidrapporten markerar man föräldrapenning.

Föräldrapenning på helgen påverkar inte ersättningen 

Föräldrapenning på helgen påverkar inte ersättningen man får från a-kassan. Men det är viktigt att man redovisar föräldrapenning på tidrapporten så att redovisningen hos oss stämmer med de uppgifter man lämnar till Försäkringskassan.