Rekommenderad

Har du sagt upp dig själv?

SIDA

Har du eller ska du säga upp dig från din anställning? Säger man upp sig får man också ersättning från a-kassan, men om man (i försäkringens mening) inte har giltiga skäl kan man bli avstängd 45 ersättningsdagar. Sedan inleds perioden precis som vanligt med 6 dagars karens.


Rekommenderad

6 dagars karens för alla

SIDA

Varje ny ersättningsperiod inleds med 6 dagars obligatorisk karens. Karensen dras endast en gång per ersättningsperiod - har man haft ett kortare uppehåll än 12 månader fortsätter man på samma period och ingen ny karens dras.


Karens

SIDA

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sex karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om man har sag...


Om ersättningen

SIDA

Din ersättning grundas på arbete Arbete är grunden för a-kassan. Hur mycket pengar man får från a-kassan beror både på hur mycket man har tjänat och hur mycket man arbetat. Har...


Nya regler i a-kassan från den 2 juli

NYHET

Pensionsavdrag bara för den som faktisk får pension Hittills har a-kassorna gjort pensionsavdrag för alla arbetslösa som tillerkänts pension. Från och med den 2 juli kommer pen...


Egen uppsägning

SIDA

Om man säger upp sig kan man få a-kassa. De flesta blir avstängda 45 dagar och påbörjar sedan den 300 dagar långa perioden efter 6 dagars karens. För att a-kassenivån ska bli så...


Ersättningsnivå

SIDA

Ersättning baserad på inkomsten OBS! Tillfälliga regler under 2020. Läs mer på www.akademikernasakassa.se/nyaregler Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kas...


Ersättningsperiod

SIDA

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med sex karensdagar. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka. Har man barn under 18 år förlängs perioden aut...


Tillfälliga regler i a-kassan 2020

SIDA

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändrin...


Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

NYHET

This information in English För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit över...