Rekommenderad

Har du sagt upp dig själv?

SIDA

Har du eller ska du säga upp dig från din anställning? Säger man upp sig får man också ersättning från a-kassan, men om man (i försäkringens mening) inte har giltiga skäl kan man bli avstängd 45 ersättningsdagar. Sedan inleds perioden precis som vanligt med 6 dagars karens.


Rekommenderad

6 dagars karens för alla

SIDA

Varje ny ersättningsperiod inleds med 6 dagars obligatorisk karens. Karensen dras endast en gång per ersättningsperiod - har man haft ett kortare uppehåll än 12 månader fortsätter man på samma period och ingen ny karens dras.


Karens

SIDA

Under 2020 slopas karensen tillfälligt. Läs mer här. Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sex karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska int...


Nya regler i a-kassan från den 2 juli

NYHET

Pensionsavdrag bara för den som faktisk får pension Hittills har a-kassorna gjort pensionsavdrag för alla arbetslösa som tillerkänts pension. Från och med den 2 juli kommer pen...


Om ersättningen

SIDA

Din ersättning grundas på arbete Arbete är grunden för a-kassan. Hur mycket pengar man får från a-kassan beror både på hur mycket man har tjänat och hur mycket man arbetat. Har...


Sök ersättning

SIDA

Vi hjälper dig så att det blir rätt direkt när du ska söka ersättning. Målet är pengar inom en månad. Här finns all information som är bra att känna till.


Egen uppsägning

SIDA

Under 2020 slopas karensen tillfälligt, men regeln om avstängningsdagar gäller fortfarande. Om man säger upp sig kan man få a-kassa. De flesta blir avstängda 45 dagar och påbörj...


Ersättningsnivå

SIDA

Ersättning baserad på inkomsten OBS! Tillfälliga regler under 2020. Ersättningen höjs till max 1200 kronor och karensen slopas. Läs mer på www.akademikernasakassa.se/nyaregler M...


FAQ: Nya regler i a-kassan

NYHET

Jag är arbetslös nu Kommer min ersättning att höjas? Måste jag göra något för att få höjningen? Ja, om du har ersättning baserad på inkomsten och dagar kvar på dina 100 första h...


Arbetslösheten ökar bland akademiker

NYHET

Coronakrisens påverkan på akademikers arbetslöshet syns tydligt. På ett år har antalet ersättningstagare ökat med 32 procent och antalet som vill trygga sin inkomst med en arbet...