Har du precis tagit examen från universitetet? Om du fyllt 25 år och har sommarjobbat under studietiden kan du ha rätt till ersättning från a-kassan. – Ta kontakt med din a-kassa så reder vi ut vad som gäller, säger Suzanne Klaiber på Akademikernas a-kassa.

Text: Lisa Wallström/Marczak & Utterström | Foto: Jenny Jurnelius

De flesta studenter måste sommarjobba för att få ekonomin att gå ihop. Dessutom ger det viktig arbetslivserfarenhet och kontakter inför framtidens yrkesliv. Men många unga missar chansen att gå med i a-kassan redan när de sommarjobbar. 

– Har man rätt till a-kassa kan det vara en bra trygghet från examen och till det att man har fått sitt första jobb, säger Suzanne Klaiber, chef för försäkringsstöd på Akademikernas a-kassa.

Unga lever här och nu. De blir så glada när de får ett jobb och tänker inte på att man behöver säkra upp om det händer något med anställningen

Under pandemin sänktes kravet för hur mycket man behöver ha arbetat för att få ersättning. Från 80 timmar per kalendermånad till 60 timmar.

– För att vara berättigad till a-kassa är grundregeln att man ska ha arbetat minst sex månader, minst 60 timmar per kalendermånad. Men studenter får förlänga den så kallade ramtiden som är på tolv månader. Detta för att ha en chans att uppnå kravet, förklarar Suzanne Klaiber.  

Den tid som man arbetat behöver alltså inte vara sammanhängande. Men för att få tillgodoräkna sig perioderna av arbete måste tiden däremellan – så kallad överhoppningsbar tid – ha ägnats åt heltidsstudier.

– Även föräldraledighet och sjukdom ger undantag. I dessa fall kan tidsperioden på tolv månader kalendermässigt sträcka sig som längst sex år tillbaka i tiden. Det är också viktigt att påpeka att man ska ha fyllt 25 år när man är klar med sina studier.

Man snålar ju in på det mesta. Men med facit i hand hade nog ett medlemskap i en a-kassan varit en bra investering

Axel Sjölund, 25, jobbar sin tredje sommar på Vikingamuseet i Stockholm. Resten av året pluggar han konstvetenskap vid Stockholms universitet och tar sin examen sommaren 2024.


– Trots att jag har jobbat under hela pluggperioden har jag inte gått med i någon a-kassa. En orsak är att det är många regler att sätta sig in i, säger han.

En annan är pengarna. Ekonomin är tuff för en student – särskilt i Stockholm där boendekostnaderna är höga.

– Man snålar ju in på det mesta. Men med facit i hand hade nog ett medlemskap i en a-kassan varit en bra investering, säger han. 

Suzanne Klaiber på Akademikernas a-kassa är medveten om att reglerna kan upplevas som snåriga, i synnerhet för den som är ny på arbetsmarknaden. Därför uppmanar hon alla som känner sig osäkra att höra av sig till sin a-kassa för att få hjälp.

– Det är alltid enklare att resonera kring ett konkret fall, säger Suzanne Klaiber.

Men hennes grundtips till unga är enkelt att förstå:

– Man ska gå med i a-kassan så fort man har chansen, för det brukar löna sig.