Är du arbetslös efter arbete i EU/EES/Schweiz?

Välkommen till oss. Vi hjälper dig att söka både intyg och ersättning.

Sök ersättning nu

Arbetslöshetsförsäkrad i rätt land

  • Grundregeln är att man ska vara försäkrad i det land man arbetar inom EU/EES och Schweiz och behöver alltså inte vara med i svensk a-kassa. Mer om att arbeta inom EU/EES
  • I Danmark och Finland måste man gå med i a-kassan. Mer här
  • Arbetar man utanför EU/EES/Schweiz kan man oftast varken tillgodoräkna sig arbete eller ha nytta av medlemskap i a-kassan. Undantag för vissa yrkesgrupper

Tillgodräkna arbetet i EU/EES

  • Arbetar man och är arbetslöshetsförsäkrad i EU/EES/Schweiz kan det tillgodoräknas om man söker ersättning i Sverige. Mer om att söka ersättning

Sök arbete i EU/EES/Schweiz med ersättning

  • Det går i vissa fall att ta med sig ersättningen och söka arbete inom EU/EES/Schweiz. Ansök hos IAF innan
  • Om man åker på arbetsintervju utomlands kan man ansöka om att få resa och logi betald hos arbetsförmedlingen. Mer info här

Efter arbete i EU/EES

Jag har dag- eller veckopendlat inom EU/EES

Har du dag- eller veckopendlat mellan din bostad i Sverige och ditt arbete i ett annat EU/EES-land har du varit gränsarbetare.
Har du nu blivit du helt arbetslös ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat


När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster.

Jag har varit bosatt i Sverige men vistats och arbetat inom EU/EES

Har du haft kvar din stadigvarande bosättning i Sverige men inte återvänt till Sverige dagligen eller varje vecka har du varit sällanhemvändare.

Har du nu valt att återvända till Sverige och söka jobb här ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat

När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster. Beroende på arbetsland kan du antingen själv skaffa intyget eller också hjälper vi dig.

Jag har bott och arbetat inom EU/EES

Du som är inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare men nu flyttat eller återvänt till Sverige som arbetslös kan ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Du kan däremot inte räkna med ditt utlandsarbete förrän du först har arbetat i Sverige.

Ansök om intyg PDU1 från ditt tidigare arbetsland för att vi sedan ska kunna pröva din rätt till att sammanlägga perioderna.

Mer om hur du skaffar intyg PDU1

Jag har varit utsänd inom EU/EES med intyg A1

Har du varit utsänd av din svenska arbetsgivare med intyg A1 från Försäkringskassan ska du skicka in en kopia av intyget tillsammans med övriga ansökningshandlingar. För dig gäller annars detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

Jag har arbetat utanför EU/EES för min svenska arbetsgivare

Om du har arbetat utomlands för en svensk arbetsgivare, som har säte i Sverige, och om din lön har betalats ut från Sverige jämställer vi detta arbete med arbete i Sverige. För dig gäller därför detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

Jag har arbetat utanför EU/EES för en utländsk arbetsgivare

Arbete utanför EU/EES som lokalt anställd kan inte tillgodoräknas för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige.

Jag är inflyttad till Sverige

Du som är inflyttad till Sverige men ännu inte har hunnit arbeta här kan ändå ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

När du sedan får ett arbete i Sverige kan du ha rätt att lägga samman arbets- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete du har haft här ifall du åter blir arbetslös.

Ansök om intyg PDU1 från ditt tidigare arbetsland för att vi sedan ska kunna pröva din rätt till att sammanlägga perioderna.

Medlemskap

Jag har gått med i facket. Är jag med hos er också?

Nej, du måste ansöka om medlemskap hos oss. Vissa fackförbund sköter administrationen av detta, andra inte. Här kan du se hur ditt fackförbund gör.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Om du vill avsluta ditt medlemskap måste du göra det skriftligen. Fyll i vårt formulär, mejla eller skicka ett brev till oss. Kom ihåg att meddela ditt namn, ditt personnummer och datum för utträde. Medlemskapet kan inte avslutas retroaktivt.

OBS! Om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan när du avslutar medlemskapet så sänks din ersättning. Är du osäker på reglerna för ersättning från a-kassan är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-412 33 00.

Är du säker på att du behöver avsluta?

Du behöver till exempel inte gå ur om du studerar, startar företag, byter jobb eller fackförbund. Ring oss på 08-412 33 00 så berättar vi varför.

Kan jag bara vara med i a-kassan?

Ja, det går bra. När du blir medlem i Akademikernas a-kassa tecknar du en arbetslöshetsförsäkring. Vi är en a-kassa och kan inte stödja dig med fackliga frågor. Du behöver inte vara medlem i ett fackförbund för att kunna bli medlem i Akademikernas a-kassa, men vill du ha fackligt stöd ska du gå med i ett fackförbund som är aktivt inom ditt arbetsområde. De flesta fackförbund erbjuder också en inkomstförsäkring i sitt medlemskap som utöver a-kassan täcker upp till 80 procent av din lön.

Våra fackförbund

Jag har studerat utomlands, kan jag bli medlem?

Ja, du kan bli medlem om din utbildning motsvarar 180 högskolepoäng (120 före 2007). Det innebär att utbildningen är minst 3-årig (eller är en Bachelor eller Master) och att studierna har bedrivits på högskolenivå. Om du har ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet (f.d. Högskoleverket) på vad din utbildning motsvarar i det svenska systemet så skicka in en kopia på det till oss.

Hur lång tid tar det att bli medlem?

Vårt mål är att din ansökan ska handläggas inom tre arbetsdagar. Är din ansökan komplett skickas ett medlemsbevis till dig per post.

Skulle vi behöva veta mer för att kunna fatta ett beslut så hör vi av oss till dig.