Avgiften till Akademikernas a-kassa ändras från och med den 1 oktober 2020 till 140 kronor. Den första betalningen av den nya avgiften sker i slutet av oktober. 

Förbättrade villkor: många får mer

Bakgrunden till att vi justerar avgiften är att taket för högsta dagpenning höjdes från 910 kronor till 1200 kronor i mars för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället. Läs mer om de tillfälliga reglerna här

När många av våra arbetslösa medlemmar får mer behöver vi ta in en högre avgift som delfinansierar statens kostnader för a-kassan. Förutom medlemsavgiften finansieras a-kassornas utbetalningar via arbetsgivaravgiften.

3 villkor för inkomstbaserad a-kassa

För att ha rätt till a-kassa behöver tre villkor* vara uppfyllda:

aea icon with text

Medlemsvillkoret: tolv månaders medlemskap i a-kassan.

aea icon with text

Arbetsvillkor: ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 80 timmar per kalendermånad.
Vi tittar i första hand på det senaste året.

aea icon with text

Grundvillkor: Registrerad hos arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande. 

*För den som blir arbetslös under 2020 gäller tre månaders medlemskap och sex månader med 60 timmars arbete.

Vem har nytta av medlemskapet i a-kassan?

Alla som vill ha en grundläggande trygghet vid eventuell arbetslöshet ska vara med i a-kassan. Hos oss kan du fortsätta att vara med oavsett om du byter arbete, bransch eller om du är anställd eller företagare. Vi rekommenderar alla att vara med i facket för inkomstförsäkringens skull och facket kan även hjälpa dig med allt från arbetsrätt till LinkedIn-granskning. Medlemskapet i a-kassan är en förutsättning för att kunna ha rätt till inkomstförsäkring via fackförbundet. Läs mer om inkomstförsäkring

Vill du ha rådgivning?

Har du funderingar kring medlemskapet hos oss kan du ringa oss på 08-412 33 00. Vi svarar vardagar klockan 9-16.

Vill du avsluta medlemskapet?

Har du inte längre anledning att försäkra din inkomst behöver du avsluta medlemskapet skriftligen. Man kan inte avsluta medlemskapet retroaktivt och man behöver betala medlemsavgiften för hela medlemstiden. Läs mer om att avsluta medlemskapet här

Hur har vi informerat om avgiften?

Före sommaren informerade vi om en preliminär höjning på vår hemsida. Betalar du avgiften via ditt fackförbund informerar de dig. Du som betalar med autogiro får ett brev i slutet av september. Alla som betalar med e-faktura och faktura får informationen på septemberfakturan.

Vi hoppas att du tycker att du även i fortsättningen vill försäkra din inkomst tillsammans med oss!

Avgiften sedan 90-talet

2018-2020: 110 kr/mån
2015-2018:
100 kr/mån
2009-2014:
 90 kr/mån
2009 januari - juni: 140 kr/mån
2008 maj - december: 150 kr/mån
2008 januari-april: 170 kr/mån
2007 augusti-december: 225 kr/mån
2007 januari-augusti: 240 kr/mån
2004-2006: 90 kr/mån
2003: 86 kr/mån
1999-2002: 72 kr/mån (72 kr 1999 motsvarar 94 kronor år 2020)

A-kassa + Fackförbund = Inkomstförsäkring

Till våra fackförbund