Du som är arbetssökande och helt arbetslös kan under vissa förutsättningar ta med dig din arbetslöshetsersättning när du söker arbete i EU/EES/Schweiz. För att kunna ta med dig din svenska ersättning behöver du ett intyg som heter U2. Intyget söker du hos IAF och det gäller i tre månader. Under tiden med intyg fortsätter du att skicka tidrapporter till oss precis som vanligt.

Uppfyller du dessa villkor?

  • Du har varit helt arbetslös i fyra veckor.
  • Du har fått beslut om rätt till arbetslöshetsersättning.
  • Du har rätt till ersättning den dag du vill åka.

Så ansöker du om intyg från IAF

Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fattar beslut om intyg U2.

  1. Du ansöker med blanketten "Ansökan om intyg U2 eller intyg E303” som du hittar på iaf.se/intyg.
  2. Du fyller i din del av blanketten och skickar den till oss på Akademikernas a-kassa cirka tre veckor före planerad avresa.
  3. Vi fyller i vår del på intyget och skickar tillbaka intyget till dig.
  4. Du kontrollerar och skickar intyget till IAF.

Det är viktigt att du fortsätter skickar in tidrapporter till oss. När beslut är fattat av IAF hör de av sig till oss.

Du måste ansöka innan du åker

Du måste ansöka om intyg U2 innan du lämnar Sverige. Du kan inte ansöka om intyget om du redan befinner dig utomlands.

Du måste ha rätt till a-kassa

Har du nyligen blivit arbetslös och ansöker om ersättning och intyg U2 samtidigt måste din ersättningsansökan vara komplett för att vi ska kunna handlägga båda ärendena direkt. IAF kan inte besluta om intyg U2 förrän vi har beslutat om din ersättningsrätt.

Har du sagt upp dig själv?

Har man sagt upp sig själv prövar vi alltid om man har haft skäl för att slippa avstängning. De allra flesta har inte det och då blir man avstängd i 45 ersättningsdagar. Perioden inleds sedan med två obligatoriska karensdagar. IAF kan bevilja dig avresa trots att du är avstängd från ersättning. Sökanderesan är alltid tre månader vilket innebär att du då endast får ersättning utbetald för den del av perioden som ligger efter avstängningen.

Mer om vad som gäller om du har sagt upp dig

Vi prioriterar din ansökan!

Vi prioriterar handläggningen av U2-ansökningar och du kan därför räkna med kort handläggningstid. Även en ersättningsansökan som skickas in samtidigt är prioriterad. Försäkra dig om att alla handlingar vi behöver finns med. Ring gärna 08-412 33 00 eller mejla utland@akademikernasakassa.se om du har frågor inför din ansökan.

När du får intyget

När du har fått intyg U2 från IAF innebär det att din ansökan har beviljats. Läs intyget och informationen från IAF noga. Ta med dig intyget när du åker. Vi rekommenderar också att du har med dig ett par papperskopior.

Av intyget framgår bland annat:

  • vilket datum intygsperioden börjar, det vill säga din avresedag,
  • vilket datum du senast måste registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete för att du ska få ersättning utan avbrott och
  • hur lång tid du får stanna kvar utomlands med ersättning från Sverige.

Kontrollera uppgifterna i intyget och kontakta IAF om du upptäcker något som inte stämmer.

Om du bestämmer dig för att inte resa ska du skicka tillbaka intyget i original till IAF tillsammans med ett brev där du skriver att du vill återkalla ditt intyg. Vi får då meddelande om detta från IAF.

När du kommit fram

Om du inte hittar jobb och kommer hem