Jag ska studera heltid utomlands

Om man studerar heltid utomlands ska man fortsätta vara med i a-kassan. Om man behöver söka a-kassa när man kommer tillbaka kan räkna på det arbete man hade före heltidsstudierna.

Jag ska studera deltid utomlands

Om man studerar deltid utomlands längre än 6 månader kan man avsluta medlemskapet i a-kassan. Kontakta oss så tittar vi på ditt ärende.

Jag ska doktorera/post-dok utomlands

Att doktorera eller göra postdok jämställs med heltidsstudier om man endast får stipendium. Man ska då fortsätta vara kvar i a-kassan. När man kommer tillbaka till Sverige kan vi räkna på det arbete man hade före utlandsvistelsen. Får man lön så ska man avsluta medlemskapet hos oss.