Jag ska arbeta och bo i Finland eller Danmark

Gå med i den finska eller danska a-kassan och avsluta ditt medlemskap hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta i ett annat land, men bo kvar i Sverige

Man ska i de flesta fall vara försäkrad i arbetslandet. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo inom EU/EES

Inom EU/EES och i Schweiz är man försäkrad via skattsedeln. Avsluta medlemskapet hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo i ett land som inte är med i EU/EES

Arbetar man för en svensk arbetsgivare och lönen utbetalas från Sverige ska man stanna kvar i a-kassan, annars ska man avsluta medlemskapet hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo i Storbritannien

I Storbritannien är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och alla som arbetar är per automatik försäkrade när man börjar arbeta. Ring och oss så berättar vi hur just du ska göra med ditt medlemskap i a-kassan. Vi svarar alla vardagar 8.30-16.30 på 08-412 33 00.