Jag ska arbeta och bo i Finland eller Danmark

Gå med i den finska eller danska a-kassan och avsluta ditt medlemskap hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta i ett annat land, men bo kvar i Sverige

Man ska i de flesta fall vara försäkrad i arbetslandet. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo inom EU/EES

Inom EU/EES och i Schweiz är man försäkrad via skattsedeln. Avsluta medlemskapet hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo i ett land som inte är med i EU/EES

Arbetar man för en svensk arbetsgivare och lönen utbetalas från Sverige ska man stanna kvar i a-kassan, annars ska man avsluta medlemskapet hos oss. Läs mer här

Jag ska arbeta och bo i Storbritannien

I Storbritannien är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och alla som arbetar är per automatik försäkrade när man börjar arbeta. Arbetar man för en svensk arbetsgivare och lönen utbetalas från Sverige ska man stanna kvar i a-kassan, annars ska man avsluta medlemskapet hos oss. Läs mer här