Välkommen till Sverige! Om du inte redan har gjort det – skicka in en ansökan om medlemskap till oss. Registrera dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Hör mer än gärna av dig till oss redan innan din anställning utanför Sverige upphör.

Mer om villkor för ersättning

Börja med medlemskap och arbetsförmedling

  1. Ansök om medlemskap hos oss om du inte redan är medlem. Ansök så snart du har blivit arbetslös även om du inte vill ansöka om ersättning direkt. Det går bra att skicka in ansökan innan du har kommit tillbaka till Sverige.
  2. Registrera dig på arbetsförmedlingen. Skriv in dig första arbetslösa dagen eller så snart du kan efter återkomsten till Sverige. Det är endast dagar man är inskriven som man kan få a-kassa. Det går inte att skriva in sig retroaktivt.
  3. Fyll i formulären Ansökan om arbetslöshet och Fastställande av bosättningsstat. Logga in i i Mina sidor och fyll i dem. Saknar du BankID kan du fylla i samma formulär här. 
  4. Skicka in uppgifter till oss så att vi kan kontakta ditt arbetsland. Här kan du se vilka uppgifter vi behöver Vi kontaktar sedan arbetslandet åt dig för att få bekräftad arbetad tid och lön (sammanläggningsintyg).

Det här behöver vi för att fatta beslut

Vilken typ av utlandsarbete du har haft påverkar både din rätt till ersättning och vilka handlingar/uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut. Nedan hittar du några typiska situationer och vad som gäller för dem. Känner du inte igen dig i någon av dem får du gärna höra av dig till utland@akademikernasakassa.se så hjälper vi dig vidare.

Bli medlem nu

Jag har dag- eller veckopendlat inom EU/EES

Har du dag- eller veckopendlat mellan din bostad i Sverige och ditt arbete i ett annat EU/EES-land har du varit gränsarbetare. Mer om att vara gränsarbetare.

Har du nu blivit du helt arbetslös ska du ska du:

När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Jag har varit bosatt i Sverige men vistats och arbetat inom EU/EES

Har du haft kvar din stadigvarande bosättning i Sverige men inte återvänt till Sverige dagligen eller varje vecka har du varit sällanhemvändare. Mer om sällanhemvändare och bosättning.

Har du nu valt att återvända till Sverige och söka jobb här ska du ska du:

När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Jag har bott och arbetat inom EU/EES

Du som är inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare men nu flyttat eller återvänt till Sverige som arbetslös kan ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Mer om medlemsansökan

Du kan däremot inte räkna med ditt utlandsarbete förrän du först har arbetat i Sverige.

Mer om sammanläggning

Jag är inflyttad till Sverige

Du som är inflyttad till Sverige men ännu inte har hunnit arbeta här kan ändå ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Mer om medlemsansökan

När du sedan får ett arbete i Sverige kan du ha rätt att lägga samman arbets- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete du har haft här ifall du åter blir arbetslös.

Mer om sammanläggning

Jag har varit utsänd inom EU/EES med intyg A1

Har du varit utsänd av din svenska arbetsgivare med intyg A1 från Försäkringskassan ska du skicka in en kopia av intyget tillsammans med övriga ansökningshandlingar. För dig gäller annars detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

Mer om vad du ska skicka in hittar du här

Jag har arbetat utanför EU/EES för min svenska arbetsgivare

Om du har arbetat utomlands för en svensk arbetsgivare, som har säte i Sverige, och om din lön har betalats ut från Sverige jämställer vi detta arbete med arbete i Sverige. För dig gäller därför detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

Mer om vad du ska skicka in hittar du här.

Jag har arbetat utanför EU/EES för en utländsk arbetsgivare

Arbete utanför EU/EES som lokalt anställd kan inte tillgodoräknas för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige.